Зміст № 3 (287), 2020

Тітул

Зміст. С. 1-2.

Фундаментальні проблеми Computer Science

Гриценко В.І., Бажан Л.І. Гармонізація національних і міжнародних стандартів впровадження технологій цифрової економіки. С. 3-14.

Rudenko O.G., Bezsonov O.O. ADALINE Robust Multistep Training Algorithm. С. 15-33.

Інтеллектуальні інформаційні
технології та системи

Мейтус В.Ю., Морозова Г.П., Таран Л.Ю., Козлова В.П., Майданюк Н.В. «Розумне» підприємство – основні властивості та напрямки розвитку. С. 34-48.

Stelmakh O.P., Stetsenko I.V., Velyhotskyi D.VInformation Technology of Video Data Processing for Traffic Intensity Monitoring. pp. 49-59.

Застосування

Ходякова Г.ВВикористання інформаційних технологій в розв’язанні задач комп’ютерної лінгвістики. pp. 60-68.

Бабак О.В., Суровцев І.В., Галімова В.М. Оцінка витрат на детоксикацію ґрунтів, які забруднено важкими металами. C. 69-77.

Наші автори. C. 78-79.

Інструкція для авторів. C. 80.