Зміст № 3 (287), 2020

https://doi.org/10.15407/csc.2020.03

Тітул

Зміст. С. 1-2.

Фундаментальні проблеми Computer Science

Гриценко В.І., Бажан Л.І. Гармонізація національних і міжнародних стандартів впровадження технологій цифрової економіки. С. 3-14.

Rudenko O.G., Bezsonov O.O. ADALINE Robust Multistep Training Algorithm. С. 15-27.

Інтеллектуальні інформаційні
технології та системи

Meytus V.Yu., Morozova G.I., Taran L.Yu., Kozlova V.P., Maidaniuk N.V. Digital Economy and Digital Twins Main Research Area. С. 28-39.

Doroshenko V.S., Kravchenko V.P., Tokova O.VDevelopment of a Digital Twin of The Technological Process of Consumable Pattern Casting Using Production Data. pp. 40-49.

Stelmakh O.P., Stetsenko I.V., Velyhotskyi D.VInformation Technology of Video Data Processing for Traffic Intensity Monitoring. pp. 50-59.

Застосування

Ходякова Г.ВВикористання інформаційних технологій в розв’язанні задач комп’ютерної лінгвістики. pp. 60-68.

Бабак О.В., Суровцев І.В., Галімова В.М. Оцінка витрат на детоксикацію ґрунтів, які забруднено важкими металами. C. 69-77.

Наші автори. C. 78-79.

Інструкція для авторів. C. 80.