Control Systems and Computers, N3, 2020, Стаття 3

https://doi.org/10.15407/csc.2020.03.028

Meytus V.Yu., Morozova G.I., Taran L.Yu., Kozlova V.P., Maidaniuk N.V. Digital Economy and Digital Twins Main Research Area. Control Systems and Computers. 2020. № 3. С. 28-39.

УДК 007:330.341

В.Ю. МЕЙТУС, д-р фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, в.о. зав. відділом Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна, vmeitus@gmail.com

Г.І. МОРОЗОВА, головний інженер-програміст, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна, dep190@irtc.org.ua

Л.Ю. ТАРАН, головний інженер-програміст, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна, dep190@irtc.org.ua

В.П. КОЗЛОВА, науковий співробітник, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна, dep190@irtc.org.ua

Н.В. МАЙДАНЮК, молодший науковий співробітник, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна, E–mail: n.maydanyuk@ukr.net

Цифрова економіка і цифрові двійники. Основний напрямок дослідження

Вступ. Робота присвячена розгляду та дослідженню методів перетворення економічних структур, які покладені в основу переходу до домінуючого цифровому завданню економічних процесів і їх зв’язку з цифровими формами уявлення економічних відносин.

Мета роботи – запропонувати основні етапи, які визначать перехід від звичайних підприємств до його цифрового подання (цифрового двійника) в умовах переходу до цифрової економіки.

Метод дослідження. Метод побудови цифрового двійника заснований на послідовному перетворенні предметної області – підприємство і пов’язане з ним зовнішнє середовище, в якому вирішуються завдання, поставлені перед підприємством. Ця предметна область задається в вигляді знань про окремі її складові. А самі знання в процесі перетворення можуть бути подані в цифровій формі.

Результат. Визначено основні етапи можливого завдання підприємств і рівні побудови цифрових двійників. На прикладі об’єкта, який відноситься до зовнішньої області підприємства – постачальника складових компонент продукту – показано, як може бути побудований перехід до цифровій формі цього об’єкта.

Висновок. Цифровий двійник підприємства дозволяє не тільки розробляти процес створення і випуску продукту, а й удосконалювати саме виробництво, насичуючи його на цифровому рівні новітніми технологічними, управлінськими та інтелектуальними засобами. Для підприємства створюється віртуальний виробничий світ, в якому можна уявити, вивчити, прискорити і оптимізувати всі виробничі процеси на цифровому рівні. Цифрове моделювання змінює загальний підхід до виробництва. Створення цифрової моделі виробничих і забезпечуючих процесів служить основою оптімізаціі всього виробництва та його продукту. Цифрова виртуалізація виробництва стає новим етапом виробничого циклу поряд з конструкторськими і технологічними розробками.

Завантажити повний текст PDF (англійською).

Ключові слова: цифрова економіка, цифрове підприємство, цифровий двійник, інформаційна модель, знання, рівні цифрового перетворення.

Надійшла 07.06.2020