Control Systems and Computers, N1, 2020, Стаття 2

https://doi.org/10.15407/csc.2020.01.023

Meytus V.Yu., Morozova A.V., Kozlova V.P., Taran L.Yu. Smart enterprise as a modern form of existence of traditional enterprise in the digital economy. Control Systems and Computers. 2020. № 1. С. 23-34.

УДК 007:330.341

В.Ю. МЕЙТУС, д-р фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, в.о. зав. відділом Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна, vmeitus@gmail.com

Г.І. МОРОЗОВА, головний інженер-програміст, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна, dep190@irtc.org.ua

В.П. КОЗЛОВА, науковий співробітник, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна, dep190@irtc.org.ua

Л.Ю. ТАРАН, головний інженер-програміст, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна, dep190@irtc.org.ua

Розумне підприємство як сучасна форма існування традиційного підприємства в умовах цифрової економіки

Вступ. Підприємство – складний об’єкт. Складність підприємствазумовлено тим, що в структурі об’єкта наявна велика кількість елементів, які своїм станом та поведінкою впливають одне на одного.

 В умовах швидкої зміни та ускладнення сучасних технологій традиційні підприємства часто не витримують економічної конкуренції та зникають з промислового ринку. Економічних проблем у підприємства багато й вони загальновідомі, але проаналізувавши їх, можна дійти висновку, що всі вони виникають внаслідок двох головних причин: людський фактор, який гальмує перехід підприємства до сучасної форми існування; брак ефективних інформаційних технологій та систем, а також  недостатність сучасного обладнання високого технічного рівня.

На сьогодні є різні варіанти подолання цих проблем, один із яких – це перехід традиційного підприємства до розумного.

Мета статті. У річищі загальної диджиталізації виробництва окреслити та навести принципи й особливості створення розумного підприємства, як основи цифрової економіки. Зробити акцент на тому, що інформатизація суспільства спонукає традиційне підприємство до змін задля пристосування до зовнішнього середовища.

Методи. Системний підхід, аналіз.

Результати. Запропоновано варіант подолання проблем традиційного підприємства у формі його переходу до нової форми існування – розумного підприємства  Окреслено та наведено принципи та підходи до створення розумного підприємства.

Висновки. Розвиток цифрової економіки та інтелектуалізація виробництва спричинили зміни організації та керування компонентами промислової структури – підприємствами. Ефективною формою існування традиційного підприємства в сучасному світі загальної цифровізації є розумне підприємство, яке спроможнесамостійно підтримувати виробничу діяльність та зовнішні економічні зв’язки, а також має високий рівень інформатизації та можливість інтеграції у світову економіку.

Завантажити повний текст PDF (англійською).

Ключові слова: інформатизація суспільства, цифрова економіка, розумне підприємство. 

Надійшла 16.02.2020