Control Systems and Computers, N1, 2020, Стаття 5

https://doi.org/10.15407/csc.2020.01.060

Fainzilberg L.S. Expanding of Intellectual Possibilities of Digital Tonometers for Home Using. Control Systems and Computers. 2020. № 1. C. 60-70.

УДК 61.616-71

Л.С. Файнзільберга, д-р техн. наук, професор, гол. наук. співр., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України і МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна, fainzilberg@gmail.com

РОЗШИРЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ЦИФРОВИХ ТОНОМЕТРІВ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ

Вступ. Артеріальна гіпертензія (підвищений артеріального тиск) – одне з найбільш поширених захворювань серцево-судинної системи Діагностика та оцінка ефективності лікування артеріальної гіпертензії передбачає вимірювання артеріального тиску, в тому числі, за допомогою цифрових домашніх тонометрів Однак інтелектуальні можливості таких тонометрів далеко не вичерпані

Мета статті – розширення інтелектуальних можливостей цифрових тонометрів, які забезпечать підвищення ефективності їх застосування в домашніх умовах.

Методи. Для досягнення поставленої мети сформульовані і досліджені два завдання. Перше завдання спрямовано на визначення можливості цифрового тонометра оцінити інтегральний показник (індекс) жорсткості кровоносних судин на основі визначення швидкості поширення пульсової хвилі по сигналу, що реєструється в процесі осцилометричного способу вимірювання артеріального тиску. Друге завдання орієнтовано на розробку простих засобів, що забезпечують оцінку довгострокової варіабельності показників артеріального тиску при самостійному вимірі в домашніх умовах між відвідинами лікаря (visit-to-visit variability).

Результати. Встановлено, що в процесі декомпресії манжети на осциляціях спостерігаються характерні фрагменти, викликані зворотною пульсовою хвилею, виявлення яких дозволяє обчислити інтегральний показник жорсткості кровоносних судин за швидкістю розповсюдження пульсової хвилі. Показано, що для оцінки довготривалої варіабельності показників достатньо за допомогою рекурентних формул за кожним поточним вимірюванням коригувати діапазон зареєстрованих значень, уточнювати середнє і середнє квадратичне відхилення, обчислювати коефіцієнта варіації Пірсона та індекс, що характеризує відсоток вимірювань, що перевищують встановлені медичні норми .

Висновки. Запропонований підхід зводиться до простих обчислювальних процедур, які можуть бути реалізовані на внутрішньому процесорі домашнього тонометра.

 Завантажити повний текст! (англійською)

Ключові слова: Домашній тонометр, еластичність судин, осциляції, варіабельність артеріального тиску.

Надійшла 01.01.2020