Control Systems and Computers, N1, 2020, Стаття 4

https://doi.org/10.15407/csc.2020.01.047

Артеменко В.Б. Моніторинг індикаторів ефективності регіонального розвитку: гібридна модель MOOCControl Systems and Computers. 2020. № 1. С. 47-59.

УДК 519.866:332.14

В.Б. Артеменко, канд. екон. наук, доцент, Львівський торговельно-економічний університет, вул. Туган-Барановського, 10, Львів 79005, Україна,victor.artemenko@gmail.com

МОНІТОРИНГ ІНДИКАТОРІВ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ: ГІБРИДНА МОДЕЛЬ МООС

Розглянутоінноваційні підходи до навчання користувачівсистеми моніторингу зведених індикаторів ефективності розвитку регіонів у контексті критеріїв якості життя населення звикористанням масових відкритих онлайн курсів (MOOC – MassiveOpenOnlineCourse). Проаналізована сучаснатипологіяМООС.Запропонована гібридна модель МООС длярозробки контенту і технології навчання цільових користувачів створюваної інформаційно-аналітичної системи моніторингу індикаторів ефективності регіонального розвитку.

 Завантажити повний текст! (українською)

Ключові слова: моніторинг індикаторів ефективності регіонального розвитку, якість життя населення регіонів, моделі МООС.

Надійшла 25.10.2019