Control Systems and Computers, N1, 2020, Стаття 3

https://doi.org/10.15407/csc.2020.01.035

Одарченко Р.С., Самойлик Є.О., Сімахін В.М., Боровик В.О., Тимчишин Р.М. Криптосемантична система захисту текстової інформації. C. 35-46.

УДК 003.26:004.056.55

Р.С. Одарченко, д.т.н., с.н.с., Міжнародний науко-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, пр. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна, оdarchenko.r.s@ukr.net

Є.О. Самойлик, пошукач Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій Національного авіаційного університету, пр. Космонавта Комарова, 1, Київ, 03058, Україна, sea110913@gmail.com

В.М. Сімахін, аспірант, м.н.с., Міжнародний науко-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, пр. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна, sima@irtc.org.ua

В.О. Боровик, аспірант, м.н.с., Міжнародний науко-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, пр. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна, dep185@irtc.org.ua

Р.М. Тимчишин, аспірант, м.н.с., Міжнародний науко-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, пр. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна, dep185@irtc.org.ua

Крипто семантична система захисту текстової інформації

 Запропоновано метод побудови абсолютно стійкої криптосистеми захисту текстової інформації. Метод базується на застосуванні механізму укрупнення алфавіту мови, в результаті якого збільшується відстань єдиності. Система захисту складається з двох частин: семантичного тезаурусу, розробленого для конкретної прикладної області, та засобів реалізації операторів шифрування/розшифрування, що використовують створений тезаурус.

Запропоновано метод побудови абсолютно стійкої криптосистеми захисту текстової інформації. Метод базується на застосуванні механізму укрупнення алфавіту мови, в результаті якого збільшується відстань єдиності. Система захисту складається з двох частин: семантичного тезаурусу, розробленого для конкретної прикладної області, та засобів реалізації операторів шифрування/розшифрування, що використовують створений тезаурус.

 Завантажити повний текст! (українською)

Ключові слова: технічний захист інформації, абсолютно стійкі симетричні криптосистеми, лексикографічні системи, відстань єдиності, семантичний тезаурус.

  Надійшла 31.10.2019