Зміст, №6 (272), 2017

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2017.06

Тітул, зміст

Фундаментальні та прикладні проблеми Computer Science

Гриценко В.І., Бажан Л.І. Цифрова трансформація економіки. С. 3-16.

Інтелектуальні інформаційні технології та системи

Палагін О.В., Боюн В.П., Яковлєв Ю.С. Інтелектуальна система пам’яті з секціонованими модулями на ПЛІС та кільцевими шинами. С. 17-25.

Образне мислення

Кийко В.М. Локалізація і розпізнавання автомобільних номерів на зображеннях. С. 26-34, 40.

Технічні засоби інформатики

Бабаков Р.М., Баркалов О.О. Модифікація мікропрограмного автомата з операційним автоматом переходів та заміною вхідних змінних. С. 35-40.

Методи та засоби обробки даних та знань

Фефелов А.О., Литвиненко В.І., Таїф М.А., Вороненко М.О. Реконструкція S-системи гібридним алгоритмом клонального відбору і диференціальної еволюції. С. 41-51.

Лисецький Ю.М. Технологія порівняння ефективності методів оцінювання і вибору альтернатив. С. 52-54.

Програмна інженерія та програмні засоби

Кривий С.Л., Антонюк В.Т. Реалізація алгоритму розв’язання системи лінійних діофантових рівнянь в кільці лишків. С. 55-64.

Застосування (досвід розробки та впровдження інформаційних технологій)

Волошенюк Д.О. Моделювання методу посадки літаків за криволінійними глісадами в межах граничних траєкторій. С. 65-70.

Бардачов Ю.М., Жарікова М.В., Шерстюк В.Г. Подійно-мережна модель процесів руйнівного характеру для ризик-орієнтовних СППР реального часу. С. 71-83.

Мельников С.В., Бондар С.О., Волков О.Є., Господарчук О.Ю. Сучасні системи автоматичного керування безпілотними літальними апаратами. С.84-90.

Наші автори  С. 91.

Алфавітний іменний покажчик статей за 2017 рік. С. 93.

Систематичний покажчик статей, опублікованих у 2017 році. С. 94-96.