Зміст, №2, 2016

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2016.02

До 90-річчя від дня народження академіка В.І. Скуріхіна (1926–2014). C. 1-2.

Титул, зміст. C. 3-4.

Фундаментальні та прикладні проблеми інформатики та інформаційних технологій

Образне мислення

Методи та засоби обробки даних та знань

Інформаційні та комунікаційні середовища

Програмна інженерія та програмні засоби

Електронні системи навчання

Застосування (досвід розробки та впровадження інформаційних технологій)