Control Systems and Computers, N6, 2019, Стаття 7

https://doi.org/10.15407/csc.2019.06.066

Antonyuk Ya.M. Diagnostic Methods and Traffic Management on Campus Networks. Control Systems and Computers. 2019. № 6. C. 66-72.

УДК  681.513.7

Антонюк Я.М., н.с., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН і МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна, E-mail – ant@noc.irtc.org.ua

Методи діагностики такерування трафіком
у кампусних мережах

Вступ. Забезпечення задовільного рівня якості обслуговування для абонентів кампусної мережі, підвищення значення параметрів Quality of Service і Quality of Experience є необхідні для оперативного розв’язання виробничих питань. З іншого боку, поліпшення думки абонента про рівень наданих послуг. Комбінування апаратних і програмних механізмів управління трафіком в умовах з обмеженою пропускною здатністю зовнішнього каналу залежить від інтелектуалізації політик управління трафіком, засоби застосування яких розглядається в цій статті.

Мета. Метою дослідження є синтез алгоритму формування політик управління трафіком кампусної мережі. Беруться до уваги умови обмеження коштів апаратного управління та зовнішнього каналу, а також фінансових лімітів, що характерно для сучасної дослідницької структури.

Управління здійснюється на основі принципів накладення динамічних фільтрів інформаційних і службових потоків, які оптимізують стан колізійних доменів і КС загалом.

Методи. Розглянуто метод формування політик управління на основі комбінування критеріїв стабільності роботи мережі, виявлення та усунення внутрішньо-доменних колізій і пріоритизації класифікованого трафіку, заснованих на принципі статистичного мультиплексування інформаційних потоків.

Результати. Розроблено схеми, що візуалізують базові політики управління на основі різних типів класифікації трафіку та способів діагностики колізій на 2-му та 3-му рівнях маршрутизації в стандартних мережевих моделях.

Висновки. На основі розв’язання задачі пріоритизації виокремлених класів даних можуть бути організовані методи управління трафіком, що показано на прикладах. Формування оцінки QoE відбувається на основі якості роботи самої мережевої послуги та функції корисності, що відображає задоволеність наданим сервісом залежно від пропускної здатності каналу зв’язку.

Розв’язуючи завдання оптимізації, важливо, поряд із теоретичними алгоритмами управління, які важко реалізувати в реальній мережі, враховувати практичні засоби оптимізації, передбачені розробниками операційних систем, а також типи трафіку, що генеруються різними мережевими додатками на вузлах агрегації.

Завантажити повний текст в PDF (англійською).

Ключові слова:  аналіз мережевого трафіку, мережева безпека, політики управління трафіком, класифікація мережевого трафіку, якість наданих послуг, принцип максимальної очікуваної корисності.

Надійшла 28.11.19