Control Systems and Computers, N6, 2019, Стаття 2

https://doi.org/10.15407/csc.2019.06.021

Нагірна А.Н. Квадратична задача на множині сполучень та метод її розв’язання. Control Systems and Computers. 2019. № 6. C. 21-27.

UDK  364.2:331; 681.513

Нагірна А.Н., кандидат фізико-математичних наук, доцент, Національний університет «Києво-Могилянська академія», вул. Сковороди, 2, Київ, 04070, Україна naghirnaalla@ukr.net

Квадратична задача на множині сполучень та
метод її розв’язання

Розглянуто оптимізаційну задачу з квадратичною функцією цілі та додатковими лінійними обмеженнями на множині сполучень. Запропоновано метод розв’язання даного класу задач. Алгоритм розв’язування враховує специфічні властивості комбінаторної множини сполучень та забезпечує знаходження оптимального розв’язку за лічені кроки. Представлено числовий приклад застосування даного методу.

 Завантажити повний текст  PDF (українською).

Ключові слова:  оптимізація, квадратична задача, квадратична функція, множина сполучень, приріст функції цілі, приріст додаткового обмеження, опорний розв’язок, оптимальний розв’язок.

  Надійшла 03.12.2019