Control Systems and Computers, N6, 2019, Статья 4

https://doi.org/10.15407/csc.2019.06.035

Лозинський А.П. Синтез технологій платформ хмарних обчислень. Control Systems and Computers. 2019. № 6. C. 35-45.

УДК 004.9:004.75:004.451.82:004.738.52: 004.823

Лозінський А.П., мол. наук. співроб., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна, loza@irtc.org.ua

Синтез технологій платформ хмарних обчислень

Розглянуто історію формування ідеї реалізації синтезу єдиного середовища хмарних обчислень з окремих напрямків інформаційних технологій. Запропоновано реструктурований варіант оригінальної моделі багаторівневої архітектури платформи хмарних обчислень. Представлено застосування моделі у формалізації процесу оптимізації структури перерозподілу ресурсів методом комбінаторної оптимізації. Розглянуто можливість залучення хмарних обчислень в організацію наукової діяльності.

Завантажити повний текст  PDF (українською).

Ключові слова: платформа хмарних обчислень,багаторівнева архітектура, комбінаторна оптимізація.

Надійшла  12.09.2019