Control Systems and Computers, N5, 2019, Стаття 7

https://doi.org/10.15407/csc.2019.05.060

Bulgakova O.S., Zosimov V.V. Reactive programming paradigm for development user interfaces. Control Systems and Computers. 2019. № 5. pp. 60-64.

УДК 004.9

О.С. Булгакова, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, вул. Нікольська, 24, Миколаїв, 54000, Україна, sashabulgakova2@gmail.com

В.В. Зосімов, кандидат технічних наук, завідувач кафедри інформаційних технологій, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, вул. Нікольська, 24, Миколаїв, 54000, Україна, zosimovvv@gmail.com

ВИКОРИСТАННЯ ПАРАДИГМИ РЕАКТИВНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ РОЗРОБКИ КЛІЄНТСЬКИХ ІНТЕРФЕЙСІВ

Вступ. Парадигма реактивного програмування передбачає легкість вираження потоків даних, а також поширення змін завдяки цим потокам. В імперативному програмуванні операція присвоювання означає кінцівку результату, тоді як в реактивному – значення буде перераховано при отриманні нових вхідних даних. У центр програми ставитися поняття потоку. Потік значень проходить в системі ряд трансформацій, які необхідні для вирішення певної задачі. Оперування потоками дозволяє системі бути розширюваною та асинхронною, а правильна реакція на виникаючі помилки – відмовостійкою.

Мета статті. Дослідити актуальність використання парадигми реактивного програмування, як основи для розробки клієнтських інтерфейсів.  

Методи. Системний підхід, аналіз.

Результати. В роботі розглянута парадигма реактивного програмування, її відмінності від імперативного та функціонального програмування. Досліджена основна технологія, яка використовується сьогодні для створення додатків на основі реактивного програмування. На прикладі показано використання реактивної парадигми, яка дозволяє знизити трудовитрати на побудову валідних моделей, мінімізувати помилки, дозволяючи вирішувати поставлену задачу ефективно і швидко.

Висновки. На сьогоднішній день інструменти реактивного програмування дозволяють поліпшити створення і підтримку існуючих проектів, особливо, орієнтованих на інтенсивну взаємодію користувача з системою. Представлений в статті проект, розроблений за допомогою технології ReactiveX, ASP.NET і WPF може бути використаний як наочне застосування даної технології.

Завантажити повний текст PDF (англійською ).

Ключові слова: реактивне програмування, розробка GUI, бази даних NoSQL, MongoDB, технологія ReactiveX, модель MVC

Надійшла 17.11.2019