Control Systems and Computers, N4, 2019, Стаття 6

https://doi.org/10.15407/csc.2019.04.049

Пезенцалі Г.О., Коваленко О.С., Маресова Т.А., Ненашева Л.В. Дослідницький пошук стандартів ISO для інформаційного забезпечення обігу лікарських засобів. Control Systems and Computers. 2019. № 4. C. 49-61. 

УДК 004.9:61:006.3

Г.О. ПЕЗЕНЦАЛІ, кандидат технічних наук, науковий співробітник, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна, annpezents@gmail.com

О.С. КОВАЛЕНКО, доктор медичних наук, професор, завідувач відділом, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна, askov49@gmail.com

Т.А. МАРЕСОВА, молодший науковий співробітник, відділ медичних інформаційних систем, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна, tamaresova@gmail.com

Л.В. НЕНАШЕВА, молодший науковий співробітник, відділ медичних інформаційних систем, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН
та МОН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна, larnen@ukr.net

ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПОШУК СТАНДАРТІВ ISO  ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОБІГУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

У статті наведено дослідження з виявлення стандартів ISO щодо інформаційного забезпечення обігу лікарських засобів, яке використовує методичні підходи на основі аналізу посилань стандартів. Створено актуальний на момент дослідження перелік стандартів ISO щодо ліків, пов’язаних між собою посиланнями. Тринадцять з цих стандартів є основою ДСТУ, до них рекомендовано долучити певні стандарти ISO: з ідентифікації лікарських засобів, які ще тільки розробляють; опубліковані стандарти зі сфери інформатики в охороні здоров’я та інших сфер стандартизації.

Завантажити повний текст PDF (українською ).

Ключові слова: стандарти ISO для обігу лікарських засобів; виявлення стандартів на основі аналізу посилань.

                        Надійшла 09.07.2019