Control Systems and Computers, N4, 2019, Стаття 4

https://doi.org/10.15407/csc.2019.04.035

Суровцев І.В., Бабак О.В., Галімова В.М. Методи оцінювання ступеня забруднення важкими металами ґрунтів при точному землеробстві. Control Systems and Computers. 2019. № 4. С. 35-41.

УДК 004.942

І.В. СУРОВЦЕВ, доктор технічних наук, ст. науковий співробітник, відділ екологічних цифрових систем,
Міжнародний науко-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна, dep175@irtc.org.ua; igorsur52@gmail.com

О.В. БАБАК, кандидат технічних наук, ст. науковий співробітник, відділ екологічних цифрових систем,
Міжнародний науко-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна, dep175@irtc.org.ua; babak@irtc.org.ua

В.М. ГАЛІМОВА, кандидат хімічних наук, в.о. доцента, кафедра аналітичної та неорганічної хімії і якості води, Національний університет біоресурсів та природокористування України (НУБтаП України), вул. Героїв Оборони, 17, корпус № 2, 16, 18, Київ, 03041, Україна, galimova2201@gmail.com

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ СТУПЕНЯ ЗАБРУДНЕННЯ ВАЖКИМИ МЕТАЛЛАМИ ГРУНТІВ ПРИ ТОЧНОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВІ

Створено методи грубого і тонкого оцінювання стану області ґрунту забрудненої важкими металами при точному землеробстві. Для грубого оцінювання розроблена конструкція узагальненого параметра, що враховує всі фактори забруднення. При тонкому оцінюванні ступеня забруднення розроблено принцип побудови математичної моделі об’єкта і кваліметричної шкали.

Завантажити повний текст PDF (українською ).

Ключові слова: точне землеробство, важкі метали, оцінювання, узагальнений параметр, індекс забруднення, математична модель, кваліметрична шкала.

Надійшла 03.07.2019