Control Systems and Computers, N4, 2019, Стаття 3

 https://doi.org/10.15407/csc.2019.04.027
Ivashchenko M., Okhrymchuk D., Lyushenko L. Integer Norm for Difference Assessment of the Frame Elements Considering the White Balance. Control Systems and Computers. 2019. № 4. pp.

УДК 004.4 451

М.В. Іващенко, студент, факультет прикладної математики, Національний техн. ун-т України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, (НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»), просп. Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна,
mivaschenko_51@lll.kpi.ua

Д.Д. Охримчук, студент, факультет прикладної математики, Національний техн. ун-т України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, (НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»), просп. Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна,
den5096@gmail.com

Л.А. Люшенко, кандидат технічних наук, старший викладач, кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем, факультет прикладної математики (ПЗКС ФПМ), Національний техн. ун-т України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, (НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»), просп. Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна, lyushenkol@gmail. com

КОНЦЕПЦІЯ ЦІЛОЧИСЛОВОЇ НОРМИ
ДЛЯ ОЦІНКИ РІЗНИЦІ МІЖ ЕЛЕМЕНТАМИ
ЗОБРАЖЕННЯ З ВРАХУВАННЯМ
БАЛАНСУ БІЛОГО

Вступ. Оцінка різниці між двома елементами зображення є важливим блоком всіх алгоритмів графічної обробки. Проте на сьогоднішній день більшість норм, які визначаються за колірними просторами, виконують операції з плаваючою точкою і без врахування внутрішньої структури колірної моделі камери.

Мета. Метою даної статті є дослідження запропонованого підходу, на основі якого можливо виконати синтез цілочислової норми, що враховує баланс білого камери при розрахуванні оцінки різниці між елементами зображення.

Методи. Камера автоматично налаштовує баланс білого відповідно до одного з режимів, встановлених за замовчуванням. Оцінка різниці між двома точками зображення здійснюється за рахунок виконання нормалізації. В якості методу розрахунку використовується евклідова норма.

Результати. Запропоновано підхід до нормалізації, що враховує коефіцієнти корекції балансу білого. Розрахунки виконуються з точки зору здійснення операцій з цілими значеннями, що надає можливість їх використання для безпосереднього розгортання всередині апаратної логіки пристроїв. Цей факт дозволяє знизити як загальну вартість ресурсів для виконуваних операцій, по відношенню до існуючої арифметики із плаваючою крапкою, так і зниження вимог до конфігурації датчиків.

Запропонований підхід дозволяє підвищити ефективність вимірювань при вирішенні задач комп’ютерного зору, спрямованих на порівняння точок одного зображення або при повному порівнянні відповідних елементів двох або серії зображень.

Висновки. Запропонований у статті підхід спрямований на усунення недоліків сучасних систем, що використовують оцінку кольорів. Алгоритм може використовуватися як в пристроях, які здійснюють відеозйомку, так і в комп’ютерах, які використовуються для виконання операцій обробки зображень в системах комп’ютерного зору.

Завантажити повний текст PDF (англійською ).

Ключові слова: комп’ютерний зір, корекція балансу білого, датчики кольору, колірна модель, опорні кольори, норма точки зображення.

Надійшла 18.06.2019