Control Systems and Computers, N4, 2019, Стаття 2

 https://doi.org/10.15407/csc.2019.04.014
Мейтус В.Ю., Морозова Г., Таран Л., Козлова В., Майданюк Н. Кіберфізичні системи як основа інтелектуалізації «розумних» підприємств. Control Systems and Computers. 2019. № 4. С. 14-26.

УДК 007:330.341

В.Ю. МЕЙТУС, д-р фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, в.о. зав. відділом Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна, vmeitus@gmail.com

Г.І. МОРОЗОВА, головний інженер-програміст, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна, dep190@irtc.org.ua

Л.Ю. ТАРАН, головний інженер-програміст, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна, dep190@irtc.org.ua

В.П. КОЗЛОВА, науковий співробітник, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна, dep190@irtc.org.ua

Н.В. МАЙДАНЮК, молодший науковий співробітник, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна, n.maydanyuk@ukr.net

КІБЕРФІЗИЧНІ СИСТЕМИ  ЯК ОСНОВА ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ «РОЗУМНИХ» ПІДПРИЄМСТВ

Розглянуто склад і структуру кіберфізичних систем, які є інформаційною основою «розумних» підприємств. Визначено області застосування кіберфізичних систем і їх завдання як інформаційної складової «розумного» підприємства, запропонована схема переходу до реалізації інтелектуальних можливостей в керуванні підприємством.

Завантажити повний текст PDF (українською ).

Ключові слова: «розумне» підприємство, кіберфізична система, інформаційна модель, інтелектуалізація.

Надійшла 18.08.2019