Управляющие системы и машины, №2, 2019, стаття 7

https://doi.org/10.15407/usim.2019.02.080

Лисецкий Ю.М.,  Козаченко С.В. Резервное копирование как инструмент защиты информации. Управляющие системы и машины. 2019. № 2. С. 80–87.

Abstract on English.

УДК  004.9:004.75

 Ю.М. Лисецькій, д-р технічних наук, генеральний директор,
ДП «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА», Київ, 03680, просп. Академіка Палладіна, 44, Україна, Iurii.Lysetskyi@snt.ua

С.В. Козаченко, інженер з обслуговування платформ і операційних систем, ДП «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА»,
Київ, 03680, просп. Академіка Палладіна, 44, Україна,
Saveliy.Kozachenko@snt.ua

РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Вступ. Із зростанням об’ємів інформації, що знаходяться на різних носіях, ускладнюється завдання надійності їх зберігання. Один з інструментів захисту інформації — резервне копіювання і створення інформаційних архівів для швидкого доступу до даних.

Основні системи резервного копіювання та їх особливості. Основні виробники сучасних систем резервного копіювання (СРК) — IBM з Tivoli Storage Manager, EMC з Neworker і Avamar, Veritas з Backup Exec і NetBackup. Backup Exec і NetBackup — комплексні рішення для виконання різних видів резервного копіювання. Працюють на основі технології V-Ray, яка здатна контролювати віртуальні файлові системи і додатки, з подальшим виконанням прозорого резервного копіювання та застосуванням технології дедуплікації файлів, що дозволяє скоротити об’єм резервної копії. Також в Backup Exec і NetBackup реалізовано технологію дедуплікації даних, що усуває їх дублювання та скорочує кількість фізичних носіїв для зберігання.

У СРК компанії  Veritas реалізовано три способи дедуплікації: на стороні клієнта/джерела; на сервері; на пристрої, а її використання дозволяє прискорити копіювання в 10 разів, а об’єм копій зменшити на 95 відсотків. Найбільш поширений СРК — Backup Exeс, здатний захистити як фізичні, так і віртуальні середовища. Його основні переваги: резервне копіювання на будь-які пристрої зберігання та швидке створення моментальних копій віртуальних машин, захист віртуальних машин, відновлення після аварії.

NetBackup — кросплатформне рішення резервного копіювання, здатне працювати з великими об’ємами даних для комплексного захисту фізичних і віртуальних систем, додатків і БД в корпоративних ЦОД. NetBackup у своїй типовій конфігурації має трирівневу архітектуру: майстер-сервер, медіа-сервер, агент. Його основні переваги: централізоване управління, автоматизоване аварійне відновлення, управління видаленими стрічковими накопичувачами і додаткові функції, що розширюють функціональність.

Висновки. Таким чином, Backup Exeс підійде організаціям, в яких основні сервіси працюють під управлінням Windows і резервне копіювання виконується на декілька облаштувань зберігання. NetBackup краще застосуємо в організаціях з гетерогенною інфраструктурою, де сервіси працюють під різними ОС і з великими об’ємами даних. Розглянуті СРК є критично важливим елементом інфраструктури організації та ефективним інструментом забезпечення захисту інформації.

Завантажити повний текст в PDF (російською).

Ключовi слова:  дані, захист інформації, резервне копіювання, відновлення, інформаційно-технологічна інфраструктура, технологія, дедуплікація, віртуальні машини.

Надійшла 06.03.2019