Управляющие системы и машины, №2, 2019, стаття 4

https://doi.org/10.15407/usim.2019.02.031
Чорна О.В., Люшенко Л.А., Рибачок Н.А. Модифікований метод автоматизації прийняття управлінських рішень для створення команди управління проектами.  Управляющие системы и машины. 2019. № 2. С. 32–39.

Abstract on English.

УДК 004.89

О.В. ЧОРНА, магістрантка, ПЗКС ФПМ НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», Нац. техн. ун-т України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»), 03056, Київ, просп. Перемоги, 37, Україна, chorna.oksana.v@gmail.com

Л.А. ЛЮШЕНКО, канд. техн. наук, ст. викладач, кафедра ПЗКС ФПМ НТУУ,  Нац. техн. ун-т України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»), 03056, Київ, просп. Перемоги, 37, Україна, yushenkol@gmail.com

Н.А. РИБАЧОК, канд. техн. наук, ст. викладач, кафедра ПЗКС ФПМ НТУУ,  Нац. техн. ун-т України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
(НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»), 03056, Київ, просп. Перемоги, 37, Україна, rybachok@pzks.fpm.kpi.ua

МОДИФІКОВАНИЙ МЕТОД АВТОМАТИЗАЦІЇ
ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ДЛЯ
СТВОРЕННЯ КОМАНДИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Запропоновано модифікацію «наївного» байєсівського алгоритму з використанням байєсівської мережі для автоматизації прийняття управлінських рішень, а саме для автоматизованого підбору команди проекту. Модифікація методу полягає у використанні обмеження на структуру графа, де кожен вузол додатково може мати не більше одного  з батьків серед інших вхідних змінних. Застосування модифікованого методу надає кращий результат за критеріями точності та швидкодії у підборі учасників команди.

Завантажити повний текст в PDF (українською).

Ключові слова: інтелектуальний аналіз даних, теорема Байєса, байєсівська мережа, класифікація, ймовірність,
управління людськими ресурсами.

Надійшла 01.04.2019