Управляющие системы и машины, №2, 2019, стаття 2

https://doi.org/10.15407/usim.2019.02.016

Корольов В.Ю. Маршрутизація ланки крилатих ракет багаторазового використання. Управляющие системы и машины. 2019. № 2. С. 16–24.

Abstract on English.

УДК 004.94

В.Ю. КОРОЛЬОВ, канд техн. наук, старший науковий співробітник, Інститут кібернетики  ім. В.М. Глушкова НАН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна,
korolyov@i.ua

МАРШРУТИЗАЦІЯ ЛАНКИ КРИЛАТИХ РАКЕТ
БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

Запропоновано змістовну постановку задачі маршрутизації для ланки інтелектуальних крилатих ракет, застосовано модифіковану математичну модель транспортних засобів з декількома депо та подано загальну ієрархію моделей руху ланки.

Завантажити повний текст в PDF (українською).

Ключові слова: задача маршрутизації, комбінаторна оптимізація, модель транспортних засобів з декількома депо, крилата ракета. 

Надійшла 14.12.2018