Управляющие системы и машины, №5, 2018, стаття 8

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2018.05.079
Соловчук К.Ю. Математичні моделі типових неперервних технологічних процесів, орієнтованих на комп’ютерне керування. Управляющие системы и машины. 2018. № 5. С. 79-92.

Abstract on English.

УДК  681.5

Соловчук К.Ю., аспірантка, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна, 
Email: solovchuk_ok@ukr.net,

Математичні моделі типових неперервних технологічних процесів, орієнтованих на комп’ютерне керування

З позиції сучасної теорії автоматичного керування проведено системний аналіз математичних моделей типових багатозв’язаних технологічних процесів виробництва однорідної продукції, в тому числі механічних, гідромеханічних, теплових та масообмінних процесів. Припускається, що такі моделі мають бути орієнтованими на побудову високоефективних систем автоматичного керування цими процесами на базі сучасних засобів комп’ютерної техніки з використанням новітніх методів теорії керування. Звернено увагу на деякі характерні особливості, властиві певним класам багатовз’язаних технологічних процесів.

Завантажити повний текст в PDF (українською).

Ключові слова: типовий технологічний процес, математична модель, багатовз’язаний об’єкт, дискретний час.

Надійшла 04.12.18