Управляющие системы и машины, №4, 2016, стаття 8

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2016.04.071
Кайдан Л. И. Интеллектуальная технология моделирования процессов устойчивого развития финансово-кредитных учреждений в условиях риска для поддержки управленческих решений. Управляющие системы и машины. 2016. № 4. C. 71-79.

Abstract on English.

Л.І. Кайдан, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна

 Інтелектуальна технологія моделювання процесів сталого розвитку фінансово-кредитних закладів за умов ризику
для підтримки управлінських рішень

Запропоновано підхід до формування та розвитку інтелектуальної технології моделювання процесів стабільного функціону- вання комерційного банку для підтримки управлінських рішень за умов взаємовпливу ризику ліквідності та кредитного ризику. Запропоновано технологію представлення знань та корегування бази знань характеристики зон кредитного ризику з використанням інформації від їх індикаторів стосовно фізичних осіб.

 Завантажити повний текст PDF (російською).

Ключові слова: ризик ліквідності, кредитний ризик, індикатор, зона ризику, база знань, інтелектуалізація моделювання.