Управляющие системы и машины, №4, 2016, стаття 2

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2016.04.016
Тимашова Л. А. Проблемы интеллектуализации решения задач моделирования и управления производственными процессами. Управляющие системы и машины. 2016. № 4. C. 16-26.

Abstract on English.

УДК 65.011.56

Тимашова Ліана Анатоліївна,  д.т.н., зав. отд., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН і МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна, E-mail: dep190@irtc.org.ua 

Проблеми інтелектуалізації  розв’язання задач моделювання та управління виробничими процесами

Викладено проблеми інтелектуального моделювання для управління виробничими процесами, знайдено шляхи їх розв’язання за допомогою нових методів, що базуються на теорії штучного інтелекту. Показано інформаційні технології роботи зі знаннями, прецедентами, образами для задач управління виробничими процесами і управління бізнес-аналітикою.

 Завантажити повний текст PDF (російською).

Ключові слова: віртуальні системи, віртуальні підприємства, інформаційні технології, інтелектуальні системи управління.