Управляющие системы и машины, №3, 2017, стаття 10

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2017.03.086
Неделько В.Н., Семенюта М.Ф., Стратонов В.Н. Обоснование метода выбора оптимального места вынужденной посадки воздушного судна на водную поверхность. Управляющие системы и машины. 2017.  №3. C. 86- 92.

Abstract on English.

УДК 629.7.077

Неділько Віталій Миколайович – к.т.н., Кіровоградська льотна акад. Нац. авіац. ун-ту (Кропивницький)

Семенюта Марина Фроловна – к.ф.-м.н., Кіровоградська льотна акад. Нац. авіац. ун-ту (Кропивницький)

Стратонов Вадим Миколайович – викладач, Кіровоградська льотна акад. Нац. авіац. ун-ту (Кропивницький)

 Обґрунтування методу вибору оптимального місця вимушеної посадки повітряного судна на водну поверхню

Викладено результати розробки методу вибору оптимального місця вимушеної посадки повітряного судна на водну поверхню. Проаналізовано випадки приводнень, викладено результати експертних опитувань та загальна концепція методу розв’язання задачі евакуації.

Завантажити повний текст PDF (російською).

Ключові слова: вимушена посадка, повітряне судно, приводнення, експертне опитування, орієнтований граф, алгоритм Дейкстри, маршрут евакуації.

Надійшла 7.03.2017