Управляющие системы и машины, №3, 2017, стаття 7

DOI:

Фефелов А.А., Литвиненко В.И., Таиф М.А., Лурье И.А. Гибридный подход при реконструкции генных регуляторных сетей. Управляющие системы и машины. 2017.  №3. C. 63-72.

Abstract on English.

УДК 004.2; 004.77.

Фефелов Андрій Олександрович – к.т.н., доцент кафедри, E-mail: fao1976@ukr.net,

Литвиненко Володимир Іванович – д.т.н., професор, завідувач кафедри, Email: immun56@gmail.com

Таїф Мухаммед Алі – аспірант, випускник факультету інформатики, E-mail: taifmohamedali@gmail.com

Лурье Ірина Анатоліївна – доцент кафедри, E-mail: lurieira@gmail.com,

Херсонський національний технічний університет, Херсон, вул. Бериславське шосе, Херсон, 73008, Україна

Гібридний підхід при реконструкції генних регуляторних мереж

Розроблено гібридний метод реконструкції генної регуляторної мережі у часових рядах даних експресії генів. Як модель запропоновано систему звичайних диференціальних рівнянь. Для перевірки ефективності методу проведено дослідження на двох моделях штучних регуляторних мереж.

Завантажити повний текст PDF (російською).

Ключові слова: генні регуляторні мережі, реверсна інженерія, експресія генів, звичайні диференціальні рівняння, алгоритм клонального відбору, вейвлет-нейронна мережа.

Надійшла 07.03.2017