Управляющие системы и машины, №3, 2017, стаття 6

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2017.03.057
Бабаков Р.М., Баркалов А.А. Операционная реализация функции выходов микропрограммного автомата. Управляющие системы и машины. 2017.  №3. C. 57-62.

Abstract on English.

УДК 004.2; 004.77.

Бабаков Р.М., Баркалов О.О.

Операційна реалізація функцій виходів мікропрограмного автомата

Запропоновано новий принцип організації схеми формування мікрооперацій мікропрограмного автомата у вигляді множини функціональних вузлів. Розглянуто приклад операційної реалізації схеми при заданих кодах станів автомата.

 Завантажити повний текст PDF (російською).

Ключові слова: мікропрограмний автомат, операційний автомат переходів, функція виходів, апаратурні витрати.

Надійшла 07.03.2017