Управляющие системы и машины, №3, 2017, стаття 3

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2017.03.026
Самохвалов Ю.Я. Оценка обоснованности управленческих решений на основенечеткой логики. Управляющие системы и машины. 2017.  №3. C. 26-34.

Abstract on English.

УДК 519.17

Самохвалов Юрій Якович, д.т.н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, пр. Акад. Глушкова, 2, 03022, Україна

Оценка обоснованности управленческих решений на основенечеткой логики

Запропоновано підхід до оцінки обгрунтованості управлінських рішень, згідно з яким обґрунтованість рішення розглядається як ступінь істинності всіх його положень. В основу підходу покладено логіко-лінгвістичний аналіз чинників, які визначають обґрунтованість і нечіткий вивід, що дозволяє отримати доказові оцінки обґрунтованості управлінських рішень, які приймаються в різних сферах діяльності.

 Завантажити повний текст в PDF (російською).

Ключові слова: управлінське рішення, якість і обґрунтованість рішень, нечіткість, лінгвістична змінна, нечітка логіка, доведення. 

Надійшла 7.03.2017