Управляющие системы и машины, №3, 2017, стаття 2

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2017.03.020
Шерман З.А. Методы построения квадратной разностной разметки. Управляющие системы и машины. 2017.  №3. С. 20-25.

Abstract on English.

УДК 519.17

Шерман Зоя Олександрівна, аспірант, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна

Методи побудови квадратної різницевої розмітки

Запропоновано конструктивний метод побудови квадратних різницевих дерев, заснований на методі Δ-побудови граціозних дерев та методи побудови таких дерев великих розмірів, які мають три підходи.

Завантажити повний текст в PDF (російською).

Ключові слова:  квадратна різницева розмітка, квадратний різницевий граф, метод Δ-побудови.

Надійшла 7.03.2017