Управляющие системы и машины, №3, 2017, стаття 1

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2017.03.006
Лозинский А.П., Симахин В.М., Урсатьев А.А. Моделирование технологий обработки больших данных на локальной облачной платформе. Управляющие системы и машины. 2017.  №3. С. 6-19.

Abstract on English.

УДК 004.9:004.75:004.451.82:004.738.52: 004.823

Лозінский А.П., мол. наук. співроб.,

Сімахін В.М., інженер,

Урсатьєв О.А., канд. техн. наук, E-mail: aleksei@irtc.org.ua,

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна

Моделювання технологій обробки великих даних на локальній хмарній платформі

Запропоновано модель локальної хмарної платформи з гнучким перерозподіленням потужностей між робочими навантаженнями. Розглянуто службу термінального доступу до робочих столів та моделювання технологій обробки великих даних, розгортання архітектури служб Apache Hadoop на віртуальному кластері, а також моделювання окремих компонент пошукових
систем.

Завантажити повний текст в PDF (російською).

Ключові слова: хмарна платформа, обробка великих даних, велика аналітика даних, рівень SaaS.

Надійшла 19.05.2017