Ювілей Головного Редактора

 Колектив Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН і МОН України, колеги, друзі, члени редколегії та колектив редакції журналу «Управляющие системы и машины» щиро вітають з ювілеєм члена-кореспондента НАН України, директора Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН і МОН України, заслуженого діяча науки і техніки України Гриценка Володимира Ілліча – відомого вченого у галузі інформатики, інтелектуальних інформаційних технологій та систем.

Весь творчий шлях, вся трудова діяльність Володимира Ілліча, представника наукової школи академіка В.М. Глушкова, пов’язані з Кібернетичним центром НАН України. У 1997 році зусиллями В.І. Гриценка було організовано Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН і МОН України, незмінним директором якого він є і нині. Наполеглива праця та інтуїція вченого дозволили Володимиру Іллічу, незважаючи на численні складнощі, що супроводили становлення Центру, створити організацію, яка стала провідною у вирішенні пріоритетних проблем інформатики та інформаційних технологій.

Міжнародний Центр став засновником та фундатором обґрунтування і становлення інформаційних технологій як нового напряму розвитку інформатики, а також ініціатором їх інтелектуалізації. Під керівництвом В.І. Гриценка набули розвитку комплексні дослідження інформаційних технологій та систем для вирішення проблем інформатизації суспільства в Україні та його взаємодії зі світовим інформаційним простором. Центр вирішує одну з ключових проблем інформатики – створення інтелектуальних інформаційних технологій довільного профілю. Отримані результати за основними науковими галузями визнані в нашій країні та за кордоном. Колектив Центру успішно розвиває загальну теорію інтелектуальних інформаційних технологій та їх застосування в перспективних системах обробки інформації, системах прийняття рішень, системах комп’ютерної обробки текстової інформації, створенні високодинамічних комп’ютерно-телекомунікаційних середовищ, інтелектуальних комп’ютерних мереж нового покоління, багатомовності у кіберпросторі. Активно розвиваються прогресивні інформаційні технології в навчанні, біології, медицині та їх системне застосування, управління медичним інформаційним простором та його суб’єктами.

Суттєвий доробок внесено В.І. Гриценком у розвиток комп’ютерних технологій навчання; запропоновано перспективну концепцію створення систем електронного навчання, орієнтовану на суспільство знань. Створено високоефективну гнучку дистанційну технологію навчання в реальному масштабі часу з характеристиками на рівні кращих світових досягнень. Розроблено оригінальні моделі та методи створення технологій безперервного навчання, багатоцільових навчально-технологічних середовищ на базі образних інформаційних технологій. Видані монографії, енциклопедичний довідник, навчальні посібники та інші роботи складають основу сучасної науково-методичної платформи комп’ютеризації освіти.

Під керівництвом В.І. Гриценка успішно завершено пріоритетні дослідження і розробки Державної науково-технічної програми «Образний комп’ютер». На базі виконаного комплексу робіт створено, підготовлено до промислового виробництва і серійно випускаються на підприємствах України високоінтелектуалізовані вироби, пристрої з використанням інтелектуальних образних інформаційних технологій. Серед них мовленнєві, зорові технології, багатоцільові функціональні комплекси інтелектуального керування, інтелектуальні термінали робочих місць, усномовні електронні довідники та інше. Високу оцінку здобули інтелектуальні високотехнологічні вироби медичного призначення: «Фазаграф», «Тренар», «Діабет». Створені засоби і технології за функціональними можливостями, сукупністю техніко-економічних характеристик перевищують зарубіжні аналоги.
В.І. Гриценко виконує значну роботу зі зміцнення міжнародного авторитету України як постійного представника в Міжурядовій раді Програми ЮНЕСКО з інформатизації і комунікацій, як заступник голови Національної комісії України у справах ЮНЕСКО. Учений проводить багатогранну діяльність як член Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України, член Комітету з інформатики при Президії НАН України, Голова технічного комітету «Стандартизація інформаційних технологій» при Держспоживстандарті України.
Володимир Ілліч є головним редактором двох наукових журналів Міжнародного Центру «Управляющие системы и машины» та «Кибернетика и вычислительная техника».

Досягнення В.І.Гриценка відзначено державними нагородами: орденами «Знак пошани» (1971) та «Трудового Червоного прапора» (1982), Почесною Грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1978), Відзнакою Президента України «Орден за заслуги III ступеня» (1998), Почесною грамотою Національної комісії у справах ЮНЕСКО (1999), Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом» (2004). Володимира Ілліча тричі відзначено званням лауреата Державних премій: УРСР (1977), СРСР (1983) та України (1997) в галузі науки і техніки та премією НАН України ім. В.М. Глушкова (1992). За визначний вклад у розвиток науки України в 2015 р. Володимира Ілліча обрано членом-кореспондентом Національної академії наук України.

Редакція журналу щиро вітає свого головного редактора, Володимира Ілліча, з ювілеєм, зичить козацького здоров’я на довгі роки, наснаги, подальших творчих здобутків та досягнень.