Управляющие системы и машины, №1, 2018, стаття 8

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2018.01.079
Антонюк Я.М., Прус Т.Н. Организация конвергентной кампусной компьютерной среды академического учреждения.  Управляющие системы и машины. 2018. № 1. С. 80-86.

Abstract on English.

Я.M. Антонюк, наук. співробітник, E-mail: ant@irtc.org.ua

T.M. Прус, інж.-програміст, E-mail: prus@irtc.org.ua

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНВЕРГЕНТНОГО КАМПУСНОГО КОМП’ЮТЕРНОГО СЕРЕДОВИЩА АКАДЕМІЧНОЇ УСТАНОВИ

Вступ. Організація мультисервісного простору в кампусних і корпоративних мережах є основним пи при проектуванні комп’ютерних мереж установ академічного типу. Різноплановість специфіки роботи наукових відділів і підрозділів генерують навантаження опорної частини комп’ютерних мереж академічного кампуса з високим ступенем ймовірності колізій і зниження загальної пропускної здатності. Поетапна конструкція мережевої структури, що задовольняє вимоги користувача, потребує організації етапу попереднього планування, що враховує специфіку кожного етапу реалізації, контролю стану трафіку і стабільність сервісної хмари.

Мета. У пропонованому матеріалі поставлено завдання побудови архітектурного рішення комп’ю­терних мереж, що підтримує широкий спектр протоколів прикладного рівня мережевої моделі, голосового та відеозв’язку, в установах, які базуються на типовій структурі НАН і МОН України. Оскільки набір стандартного устаткування, яке забезпечує базовий набір прикладних протоколів стандартного інтернет-стека, часто не відповідає необхідному потенціалу, пропонується первинна систематизація варіантів компонування опорної мережевої інфраструктури.

Методи. Використано метод поетапної інтеграції додаткових послуг у існуючі мережі передачі даних.

Результат. На основі аналізу функціонування мультисервісного набору, реалізованого в опорній частині КМ, сформовано базовий комп’ютерний телекомунікаційний вузол (БКТВ), розроблено методику організації системи управління конвергентним базовим комп’ютерним телекомунікаційним вузлом корпоративної мережі установи академічного типу

Висновки. У сучасній економічній обстановці створення оптимізованих обчислювальних систем є визначальна можливість існування установ академічного сектора. Створений програмно-технічний комплекс управління БКТВ дозволяє здійснювати гнучкий перерозподіл обчислювальної потужності серверних станцій в залежності від навантаження поточної обробки запитів. Впроваджено економічне бюджетне рішення адаптації хмарних платформ управління гіпервізорами віртуальних серверних блоків. Технологія управління обчислювальними потужностями поєднана з балансуванням мережевих ресурсів – внутрішньою і зовнішньою динамічною маршрутизацією, яка реалізується протоколами стандартного стека.

Завантажити повний текст в PDF (російською).

Ключові слова: мультисервісна комп’ютерна мережа, конвергентна комп’ютерна мережа, корпоративні хмарні технології, академічна інфраструктура, кампусна мережа.

СПИСОК ПОСИЛАНЬ

  1. Стеклов В.К., Беркман Л.Н., Кільчицький Є.В. Оптимізація та моделювання пристроїв і систем зв’язку. К.: Техніка, 2004. 221 с.
  2. Гриценко В.И., Урсатьев А.А., Лозинский А.П. Облачные технологии Многоцелевых комплексов геораспределенных систем. УСиМ. 2015. № 2. С. 4–17.
  3. Исследование сегмента корпоративной сети передачи данных формата Ethernet с целью повышения надежности и скорости доставки пакетов дифференцированного трафика. http://stud.wiki/programming/3c0a65625a3ad78b4d53b89521306c26_0.html
  4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Конвергенция_(телекоммуникации).
  5. Основные тенденции в сфере унифицированных коммуникаций для среднего бизнеса. https://www.cisco.com/c/dam/global/ru_ru/assets/pdfs/2017/pdfs/co_05_midsize_bus_insp1_forr_top_uc_trnds_cte_wp_ru.pdf.
  6. Antoniuk Y.M. Development academy institution telecommunication infrastructure. УСиМ. 2015. № 5. С. 45–51, 78.
  7. Антонюк Я.М. Розробка телекомунікаційної інфраструктури академічних установ. Одинадцята міжнар. конф. «Нові інформаційні технології в освіті для всіх», ITEA-2016. 26–27 лист. 2016. К.: МННЦІТтаС. 172 с.
  8. Манако А.Ф., Синица Е.М. Непрерывное образование и инновационные электронные научно-образовательные пространства / В колективній монографії «Новые информационные технологии в образовании для всех: непрерывное обучение». К.: Академперіодика, 2013. С. 121–205.
  9. Романов А.И. Телекоммуникационные сети и управление. К.: Киевский нац. ун-т имени Тараса Шевченко, 2003. 247 с.
  10. Закон України «Про телекомунікації». http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1280-15.

Надійшла 04.10.2017