Управляющие системы и машины, №1, 2018, стаття 6

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2018.01.057
Урсатьев А. Большие Данные. Аналитические базы данных и хранилища: Vertica, Kdb. Управляющие системы и машины. 2018. № 1. С. 58-71.

Abstract on English.

УДК 004.65:004.7:004.75:004.738.5

О.А. Урсатьєв, к. техн. н., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна,
E-mail: aleksei@irtc.org.ua

ВЕЛИКІ ДАНІ. АНАЛІТИЧНІ БАЗИ ДАНИХ І СХОВИЩА: Vertica, Kdb

Вступ. Стаття є продовженням досліджень Великих Даних і інструментарію, що трансформується в нове покоління технологій і архітектури платформ баз даних і сховищ для інтелектуального висновку. Розглянуто прогресивні промислові розробки відомих у світі ІТ-компаній, зокрема деякі спеціалізовані апаратно-програмні системи зберігання і обробки, наведені в роботі Hinchcliffe Dion. The enterprise opportunity of Big Data: Closing theclue gap”, та проаналізовано зміни інфраструктури, інструментального середовища і платформи для отримання необхідної інформації та нових знань з Великих Даних. Матеріал подано так, що основну увагу приділено питанням трансформації відомого середовища БД, СУБД або сховищ даних (Data Warehouse) для інтелектуального висновку, а початкові відомості про конкретний продукт подано у загальній характеристиці виробу. У другій частині огляду представлено БД Vertica і Kdb.

Мета. Досить доцільно розглянути інфраструктурні рішення нових розробок, орієнтованих на аналітику, і оцінити ефективність їх застосування в дослідженнях Великих Даних для отримання нових знань, виявлення неявних зв’язків і поглибленого розуміння, проникнення в сутність явищ і процесів.

Методи. Інформаційно-аналітичні методи і технології обробки даних, методи їх оцінки та прогнозування з урахуванням розвитку найважливіших галузей інформатики та інформаційних технологій.

Результати. Колоночно-орієнтовану СУБД Vertica, засновану на архітектурі MPP, призначено для роботи в горизонтально масштабованому середовищі і оптимізовано для запису та зберігання даних.

З версії 7.0 HP Vertica Analytics Platform інтегрувала в свою платформу екосистему продуктів, що складається з Apache Hadoop та додаткових модулів, що дозволило їй створити спеціальну область зберігання і обробки даних – Flex Zone, засновану на технологіях гнучких (flex or flexible) таблиць. Flex Zone взяла на себе неструктуровані або нечіткі (of schema-less data) дані без посередника NoSQL і накладає мінімальне структурування, в основному інтерпретуючи необроблені дані як пари «ключ-значення». З неї необроблені дані можна запитувати за допомогою SQL безпосередньо або через інструменти BI. Це дає корисне, хоча і неточне, прочитання даних. Поширена в даний час HPE Vertica базується на ядрі Vertica DBMS і пропонує інтеграцію з Hadoop для аналітики – SQL на Hadoop. У стеку Hadoop використано фреймворк Apache Spark з інтегрованим модулем Spark SQL на основі оптимізаторів Catalyst і Tungsten. Перший підтримує оптимізацію на основі правил і видатків, другий –Tungsten спрямований на підвищення ефективності пам’яті і процесора для додатків Spark, щоб наблизити продуктивність до меж сучасного обладнання.

Kdb. Високопродуктивна колоночно-орієнтована БД компанії Кx Systems з використанням власної мови програмування К. Ця мова реалізована на парадигмах матричного і функціонального програмування, що забезпечує компактну і швидку обробку масивів даних. Орієнтована для роботи з математичним аналізом і фінансовим прогнозуванням, призначена для баз даних і створення фінансових застосунків. Пізніше, Kx додатково вводить БД історичних даних і випускає 64-бітну версію бази kdb під назвою kdb +, що включає в себе мову Q, яка об’єднала можливості K і ksqlSQL-подібної мови запитів. Зараз поширюється тільки мова Q – пропріетарна, комерціалізована як і сама kdb +.

БД належить до типу in-memory database. Kdb + підходить до обробки даних в пам’яті і на диску з єдиних позицій. Така ж архітектура використовується для даних в реальному часі і ретроспективних даних.

В даний час Кx Systems позиціонує своє рішення як динамічна доставка або послуга надання даних за запитом. Рішення Kx – це сучасна платформа для збору даних і аналітики в реальному часі з наданням набору інструментів для управління даними з моменту їх прийому до споживання декількома сторонами узгоджено і контрольоване.

Обговорюються рішення Kx в порівнянні з HTAP-архітектурою Gartner, яка дозволяє застосуванням аналізувати дані безпосередньо за їх надходженням і оновленням функціями обробки транзакцій. При цьому стає можливим як обробка транзакцій, так і розширена аналітика, для прийняття рішень в режимі реального часу з використанням гібридної потокової передачі і обчислень в оперативній пам’яті. Аналітика – прогнозування і моделювання, стає невід’ємною частиною процесу, а не позиціонується як окрема дія.

Висновок. На думку аналітиків Gartner HPE Vertica орієнтується на основні тенденції ринку, підтримуючи аналіз великих даних в хмарі, логічні сховища LDW Vertica SQL на Hadoop). Управління даними пропонує перспективний набір інструментів, але окремо від розміщення Vertica, що демонструє фрагментовану стратегію між цими двома рішеннями. Як зазначає Gartner, HPE Vertica широко використовується для різних випадків застосування і типів даних та відрізняється від інших поданих рішень швидкою відповіддю на запит.

Gartner вважає, що окремі системи HTAP зроблять внесок в логічні або фізичні сховища даних, але не будуть повністю їх замінювати. Разом з тим, архітектури сховищ даних залишаться необхідними для підтримки розширеного аналізу, який містить великий обсяг історичних або Великих Даних.

Завантажити повний текст в PDF (російською).

Ключові слова: MPP – архітектура, HTAP – гібридна транзакційна/аналітична обробка, LDW  – логічні сховища даних, хмарне зберігання, платформа баз даних як послуга DBPaaS, аналітика за моделлю SaaS, середовище управління даними, технологія IMC.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Big Data: The next frontier for innovation, competition, and productivity. J. Manyika, M. Chui, B. Brown et al., May 2011, http://www.mckinsey.com/businessfunctions/business-technology/our-insights/big-data-the-next-frontier-for-innovation.
 2. Research and analysis of IDC «Digital universe study» commissioned by EMC Corporation EMC, 2014, http://ukraine.emc.com/leadership/digital-universe/index.htm#Archive (In Russian).
 3. The Digital Universe of Opportunities: Rich Data and the Increasing Value of the Internet of Things. EMC Digital Universe with Research & Analysis by IDC, April 2014,  http://www.emc.com/leadership/digital-universe/2014iview/index.htm
 4. The expanding digital universe March 2007. J.F. Gantz, D. Reinsel, Chute Chr. et al., 24 марта 2015, http://www.emc.com/collateral/analyst-reports/expanding-digital-idc-white-paper.pdf.
 5. Gantz J., Reinsel D. The Digital Universe Decade – Are You Ready?, May 2010, http://www.emc.com/collateral/analyst-reports/idc-digital-universe-are-you-ready.pdf.
 6. EMC NEWS. Press Rellease. New Digital Universe Study Reveals Big Data Gap: Less Than 1% of World’s Data is Analyzed; Less Than 20% is Protected, http://www.emc.com/about/ news/press/2012/20121211-01.htm.
 7. Gantz J., Reinsel D. The Digital Universe in 2020: Big Data, Bigger Digital Shadows, and Biggest Growth in the Far East, Dec. 2012, http://www.emc.com/collateral/analyst-reports/idc-the-digital-universe-in-2020.pdf.
 8. Lesk M. How Much Information Is There In the World?, 1997, www.lesk.com/ mlesk/ksg97/ksg.html
 9. Lyman P., Hal R. Varian How much information? 2003 (School of Information Management and Systems, Univ. of California at Berkeley). http://www2.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info-2003/.
 10. Hilbert M., López P. The World’s Technological Capacity to Store, Communicate, and Compute Information, Published Online Feb. 10 2011, Science 1 April 2011, 332, N 6025, P. 60–65. DOI: 10.1126/science. 1200970, http://www.sciencemag. org/content /332/6025/ 60.full.
 11. Big Data. Nature, 2008, 455, N 7209, P. 1–136, http://www.nature.com/nature/journal/v455/n7209/ index.html.
 12. Marx V. Biology: The big challenges of big data. Nature International weekly journal of science, 2013, 498, N 7753, P. 255–260, http://www.nature.com/nature/journal/ v498/n7453/full/498255a.html.
 13. Olofson Carl W., Vesset Dan Big Data: Trends, Strategies, and SAP Technology, August 2012, https://www.sap.com/bin/sapcom/en_ae/downloadasset.2012-09-sep26-13. idc-report-big-data-trends-strategies-and-saptechnology-pdf.html;http://www.itexpocenter.nl/iec/sap/BigDataTrendsStrategiesandSAPTechnology.pdf.
 14. Gantz J.,  Reinsel D. Extracting Value from Chaos, June 2011, https://www.emc.com/collateral/analyst reports/idc-extracting-value-from-chaos-ar.pdf.
 15. Chui M., Loffler M., Roberts R. The Internet of Things. McKinsey Quarterly, March 2010, http://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/the-in-ternet-of-things.
 16. Uont R.,  Shilit B. The mechanisms of the Internet of things, Otkrytye sistemy, 2015,  N 1, P. 38– 42. (In Russian).
 17. Oracle: Big Data for the Enterprise. June 2013, http://www.oracle.com/us/products/database/big-data-for-enterprise-519135.pdf.
 18. Gritsenko V.I., Oursatyev A.A. Information Technologies: the Tendency, the Ways of the Development. Upr. sist. mas, 2011, N 5,– P. 3–20. (In Russian).
 19. Detecting influenza epidemics using search engine query data. J. Ginsburg, M. Mohebbi, R. Patel et al., Nature, 2009,  457, P. 1012–1014, http://www.nature.com/nature/journal/v457/n7232/full/nature07634.html.
 20. Asadullaev S. Data Warehouse Architectures-1, -2, -3, 2009, http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/sabir/axd_1/index.html … axd_3/ index.html (In Russian).
 21. Asadullaev S. Data, metadata and NSI: triple storage strategy. 2009. http://www.ibm.com/developer-works/ru/library/r-nci/index.html (In Russian).
 22. The Practice of Building Data Warehousing: The SAS System, Open systems, 1998, n 4–5, http://www.osp.ru/dbms/1998/04-05/13031592/ (In Russian).
 23. Mark A. Beyer, Roxane Edjlali. Magic Quadrant for Data Warehouse and Data Management Solutions for Analytics, 12 Feb. 2015, http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-2A21OQO&ct=150217&st=sg.
 24. Roxane Edjlali,  Mark A. Beyer. Magic Quadrant for Data Warehouse and Data Management Solutions for Analytics, 25 Feb. 2016, https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-2ZFVZ5B&ct=160225&st=sb.
 25. Data warehouses: the market is being transformed. On the materials of foreign sites. Intersoft Lab, 2012, http://www.iso.ru/print/rus/journal/document10179.phtml
  (In Russian).
 26. The Logical Data Warehouse: What it is and why you need it., June 24, 2015, https://tdwi.org/webcasts/2015/06/the-logical-data-warehouse-what-it-is-and-why-you-need-it.aspx.
 27. Logical Data Warehousing for. Gartner , http://imagesrv. gart-ner.com/media-products/pdf/samples/ sample3.pdf.
 28. Column DBMS – the principle of operation, advantages and scope. – 28 Jan. 2011. – http://habrahabr.ru/post/95181/ (In Russian).
 29. Whitehorn M. Big Data Technologies emerge to battle large, complex data sets, 05 Dec. 2011, http://www.computerweekly.com/news/2240111952/Big-data-tech-nologies-emerge-to-battle-large-complex-data-sets or https://www.prj-exp.ru/dwh/big_data_technologies_emer-ge_to_battle.php.
 30. Gritsenko V.I., Oursatyev A.A. Big Data and the Tools for Analytics, Upr. sist. maš., 2017, N 4, P. 3–14. (In Russian).
 31. Hinchcliffe Dion. The enterprise opportunity of Big Data: Closing the “clue gap”,
  http://www.zdnet.com/article/the-enterprise-opportunity-of-big-data-closing-the- clue-gap/.
 32. HP Vertica, http://www.vertica.com/.
 33. IT architect of the data warehouse architect. The cho.ice of Vertica VS, Jan. 28, 2013,
  http://ascrus.blogspot.com /2013/01/vertica-vs.html (In Russian).
 34. Borchuk L. Value Optimizers for DBMS: yesterday and today. Open Systems, 2016, N 1, P. 36–39. (In Russian).
 35. HP Vertica Analytics Platform Version 7.0.x Documentation. Flex Zone, https://my.vertica.com/docs/7.0.x/ HTML/index.htm#Authoring/FlexTables/FlexTableHandbook.htm%3FToc­Path%3DFlex%2520Tables%2520 Guide%7C_0.
 36. Brust Andrew. Vertica 7 to NoSQL DBs: Drop dead. ZDNet – for Big on Data, 21 Nov. 2013, Topic: Big Data Analytic, http://www.zdnet.com/article/vertica-7-to-nosql-dbs-drop-dead/.
 37. Spark SQL: Relational Data Processing in Spark / M. Armbrust, R. Xin, C. Lian et al., Proc. of the 2015 ACM SIGMOD Int. Conf. on Management of Data, 31 May – 4 June 2015, Melbourne, Victoria, Australia, 2015, http://people.csail.mit.edu/matei/papers/2015/ pdf.
 38. Vertica Blog. Looking Under the Hood at Vertica Queries, 02 2016, https://my.vertica.com/blog/ looking-under-the-hood-at-vertica-queriesba-p235038/
 39. Spark SQL and DataFrames. Spark 1.5.2 Documentation, http://spark.apache.org/docs/latest/sql-programming-html
 40. Deep Dive into Spark SQL’s Catalyst Optimizer. M. Armbrust, Y. Huai, C. Liang et al., 15 Apr. 2015, https://databricks.com/blog/2015/04/13/deep-dive-into- spark-sqls-catalyst-optimizer.html.
 41. Xin R., Rosen J. Project Tungsten: Bringing Apache Spark Closer to Bare Metal, 28 Apr. 2015, https://databricks.com/blog/2015/04/28/project-tungsten-bringing-spark-closer-to-bare-metal.html.
 42. Mark A. Beyer, Edjlali R. Magic Quadrant for Data Warehouse Database Management Systems, 7 Mar. 2014, https://www.slideshare.net/paramitap/gartner-magic-quadrant-for-data-warehouse-database-management-systems.
 43. HP Haven OnDemand, http://www8.hp.com/ua/ru/software-solutions/big-data-cloud-haven-ondemand/.
 44. Платформа для больших объемов данных,
  http:// www8.hp.com/ua/ru/software-solutions/big-data-platform-haven/.
 45. Kx, https://kx.com
 46. Encyclopedia of programming languages. K (programming language), http://progopedia.ru/language/k/. (In Russian).
 47. Graves Steve. In-Memory Database Systems, 1 Sep. 2002, http://www.linuxjournal.com/article/6133.
 48. Gartner. Delivering Scalable and Robust Data Infrastructures with DaaS in Financial Markets. Kx for DaaS, Feb. 2017, http://www.gartner.com/imagesrv/media-products/pdf/Kx/KX-1-3RU8DEE.pdf
 49. Gartner. Real-time Insights and Decision Making using Hybrid Streaming, In-Memory Computing Analytics and Transaction Processing,
  https://www.gartner.com/imagesrv/media-products/pdf/Kx/KX-1-3CZ44RH.pdf
 50.  Pezzini Massimo. Predicts 2016: In-Memory Computing-Enabled Hybrid Transaction/Analytical Processing Supports Dramatic Digital Business Innovation, Jan. 2016, https://www.linkedin.com/pulse/predicts-2016-in-memory-computing-enabled-hybrid-supports-pezzini.
 51. Colmer P. In Memory Data Grid Technologies Wednesday, 21 Dec. 2011, http://highscalability.com/blog/ 2011/12/21/in-memory-data-grid-technologies.html.

Надійшла 16.01.2018