Управляющие системы и машины, №1, 2018, стаття 5

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2018.01.049
Рибачок Н.А., Заболотняя Т.М. , Люшенко Л.А., Сущук-Слюсаренко В.І. Методика конфігурування служб Windows 10 редакцій Home та Pro для персональних комп’ютерів з використанням технології віртуалізації Управляющие системы и машины. 2018. № 1. С. 49-57.

Abstract on English.

УДК 004.451

Н.А. Рибачок, к.т.н., ст. викладач, E-mail: rybachok@pzks.fpm.kpi.ua

Т.М. Заболотня, к.т.н., доцент, E-mail: zabolotna@pzks.fpm.kpi.ua

Л.А. Люшенко, к.т.н., ст. викладач, E-mail: lyushenkol@gmail.com

В.І. Сущук-Слюсаренко, ст. викладач, E-mail: viss@pzks.fpm.kpi.ua

Нац. техн. ун-т України «Київський політехнічний ін-т імені Ігоря Сікорського» НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського (Київ)

Методика конфігурування служб Windows 10 редакцій Home та Pro для персональних комп’ютерів з використанням технології віртуалізації

Запропоновано методику налаштування рівня запуску служб Windows 10 редакцій Home та Pro для персональних комп’ютерів з використанням технології віртуалізації, коли всі процедури налаштування служб виконуються на «еталонній» операційній системі, встановленій на віртуальній машині, а потім ці налаштування переносяться на «основну» систему. Застосування методики надає ряд переваг при виконанні робіт із супроводження операційної системи в промислових масштабах. Методика може бути розширена на інші пристрої, де встановлено Windows.

Завантажити повний текст в PDF (українською).

Ключові слова: Windows 10 Home, Windows 10 Pro, конфігурування служб, налаштування служб, рівень запуску служби, служби Windows, віртуальна машина, твік реєстру.

СПИСОК ПОСИЛАНЬ

 1. https://netmarketshare.com/
 2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_10
 3. Windows7 – Service Trigger. Триггеры для служб.
  http://winitpro.ru/index.php/2011/08/05/windows-7-servicetriggertriggerydlyasluzhb.
 4. РибачокН.А. Налаштовування автозапуску додатків у Windows 7. Матеріали наук. конф. «ПМК–2015», 15–17 квітня 2015 р. К.: Просвіта, 2015. С. 30–34.
 5. РибачокН.А. Конфігурування «нових» служб Windows 10, які налаштовані на автозапуск. Матеріали наук. конф. «ПМК–2017», 19–21 квітня 2017 р. К.: Просвіта, 2017. С. 229–235.
 6. Настройка служб Windows10. http://windowsprofi. ru/win10/nastrojkasluzhbwindows-10.html.
 7. Какие службы Windows можно отключить, чтобы ускорить систему.
  https://lifehacker.ru/2017/01/30/disablewindowsservices/.
 8. Which Windows 10 Services are Safe to Disable? Guide. 
  https://www.askvg.com/beginners-guide-to-configure-windows-10-services/.
 9. Black Viper’s Windows 10 Service Configurations.
  http://www.blackviper.com/serviceconfigurations/ blackviperswindows-10-serviceconfigurations/.
 10. Программирование служб Windows7 с триггерами Ч. 1. https://blogs.msdn.microsoft.com/windev/2009/ 11/12/windows-7-107-2/.

Надійшла 15.01.2018