Control Systems and Computers, N2, 2020, Стаття 5

https://doi.org/10.15407/csc.2020.02.041

Savchenko Ye.A., Savchenko M.Yu. The Transfer Learning Task as the Means of Metalearning Tasks Solution. Control Systems and Computers. 2020. № 2. pp. 41-54.

УДК 681.513

Савченко Є.А., канд. техн. наук, ст. наук. співробітник, ст. наук. співробітник, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ 03187, Україна, Email: savchenko_e@meta.ua,

Савченко М.Ю., магістр,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ, Україна), 3022, Київ, проспект Академіка Глушкова, 4Г, m_savchenko@meta.ua

Задача трансферного навчання як засіб розв’язання
задачі метанавчання

Вступ. Метанавчання – це узагальнення всіх раніше розв’язаних задач, що дозволяє економити ресурси та оптимально використовувати цей наявний досвід такого розв’язання при розв’язанні нових завдень. Завданням метанавчання є автоматизувати процес навчання, використовуючи методи машинного навчання та індуктивного підходу. Методи метанавчання засновані на багаторазовому виклику алгоритмів навчання з різними можливими компонентами та безпосередньому порівнянні результатів навчання. У разі розвязання реальних завдань це вимагає високих обчислювальних потужностей та великих затрат часу. Можлива альтернатива – навчити модель, яка передбачає оптимальні компоненти на основі мета-властивостей вхідних даних.

Мета. У статті поставлено завдання вивчити принципи трансферного навчання, щоб навчитися оптимально використовувати вихідні дані, а також порівняти такі поняття як трансферне навчання, трансферний перенос, індуктивний перенос, індуктивне зміщення та метанавчання. В результаті планується розробити підхід до узагальнення результатів розв’язання попередніх завдань на основі принципів мета навчання та метамоделювання.

Методи. Вивчаються методи машинного моделювання: метанавчання, трансферного навчання, індуктивного переносу та індуктивного підходу.

Результати. Проведено огляд методів розв’язання задачі трансферного навчання з точки зору розв’язання задачі метанавчання. Запропоновано схему розв’язання задачі метанавчання з використанням досвіду трансферного навчання. Метанавчання це узагальнення всіх розв’язаних раніше задач, яке дозволяє економити ресурси та оптимально використовувати наявний досвід ров’язання цих задач.

Висновки. Таким чином, досліджено задачу трансферного навчання як одну з задач метанавчання. Наведено постановка задачі трансферного навчання, а також класифікації завдань трансферного навчання з точки зору різних напрямків. Порівнюються поняття метанавчання, навчання протягом усього життя, передачі знань, індуктивної передачі, многозадачного навчання, індуктивного переносу та індуктивного зміщення. Запропоновано схему застосування індуктивного підходу для розвязання задач мета навчання та метамоделювання.

 Завантажити повний текст! (англійською)

Ключові слова: машинне навчання, трансферне навчання, моделювання, індуктивний підхід, узагальнення.

  Надійшла 10.04.2020