Control Systems and Computers, N2, 2020, Стаття 4

https://doi.org/10.15407/csc.2020.02.030

Майданюк Н.В. Застосування технологій ІоТ для кіберфізичних систем розумного підприємства. Control Systems and Computers. 2020. № 2. С. 30-40.

УДК 007:330

Н.В.Майданюк, аспірантка Міжнародного науково-навчального центру  інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ 03187, Україна, E–mail: n.maydanyuk@ukr.net

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІОТ ДЛЯ КІБЕРФІЗИЧНИХ СИСТЕМ РОЗУМНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Вступ. У роботі досліджено питання, пов’язані із застосуванням технологій Інтернету речей (іот) для кіберфізичних систем і проаналізовано  типи платформ IoT, і їх застосування для «розумних» підприємств. На сьогодні Інтернет речей (IoT, Internet of Things) – одна з найбільш швидко зростаючих галузей. Тому застосування технологій IoT для кіберфізичних систем «розумного» підприємства є актуальним і потребує більш детального дослідження.

Мета статті – показати, як застосування технологій ІоТ для кіберфізичних систем пришвидшує розвиток та перехід до „розумних” підприємств.

Методи: розглянута методологія застосовування технологій ІоТ для кіберфізичних систем «розумного» підприємства. Розглянуті типи платформ і основні принципи побудови «розумних» підприємств і розглянуто концепцію «озеро даних» для «розумного» підприємства.

Результат. Розглянуті платформи ІоТ і доцільність використання методологій керування для розумного підприємства. Основою для введення промислового Інтернету речей на сучасному «розумному» підприємстві є платформи автоматизації. Найчастіше вони розробляються в відповідності з вимогами і інфраструктурою кожного окремого підприємства – в такому випадку їх внутрішню структуру успішно зможуть оцінити тільки місцеві спеціалісти – розробники.

Висновок. Розвиток інформаційних технологій і зростання питомої ваги операцій віддаленого технічного обслуговування в загальному обсязі підприємств зумовлює підвищення вимог щодо рівня технічного застосування для «розумного» підприємства – це обумовлено застосуванням технологій ІоТ для кіберфізичних систем «розумного» підприємства.

Завантажити повний текст  PDF (українською).

Ключові слова: Інтернет Речей, кіберфізичні системи, підприємство, промислові IoT, платформа, «розумні» підприємства, технології IoT.

Надійшла 23.09.2019