Control Systems and Computers, N2, 2020, Стаття 6

https://doi.org/10.15407/csc.2020.02.055

Osypenko V.V., Kaplun V.V., Voronenko M.A.  Dynamic valuation modelling of cost and electricity consumption over local objects with intellectual governanceControl Systems and Computers. 2020. № 2. pp. 55-65.

УДК 621.311.2

В.В. Осипенко, доктор технічних наук, професор, директор Центру інформаційних технологій проектування, Київський національний університет технологій та дизайну, вул. Немировича-Данченка, 2, 01011, Київ, Україна, vvo7@ukr.net,

В.В. Каплун, доктор технічних наук, професор, Національний університет, біоресурсів та природокористування України, вул. Героїв оборони, 15, 03041, Київ, Україна, wwwanten@gmail.com,

М.О. Вороненко, кандидат технічних наук, доцент, Херсонський національний технічний університет, вул. Бериславське шосе, 24, 73008, Херсон, Україна, mary_voronenko@i.ua

МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ І СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЛОКАЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ УПРАВЛІННЯМ

 Вступ. Робота присвячена подальшому розвитку теорії побудови інтелектуальних систем управління локальними об’єктами з кількома різнорідними (традиційними і поновлюваними) джерелами енергії. Наукова ідея базується на використанні сучасних інформаційних систем і полягає в підвищенні енергоеффективності мікроенергетичних мереж локальних об’єктів на основі динамічного оцінювання вартості електроенергії в реальному часі і передачі цієї інформації користувачеві з обумовленою дискретністю для узгодження графіка навантаження (графіка попиту).

 Мета статті. Метою дослідження є розробка методу децентралізованого динамічного планування використання енергоресурсів та обґрунтування принципів побудови інтелектуальних систем управління енергоспоживанням локальних об’єктів шляхом оптимального узгодження між попитом (графіками електроспоживання) та динамічно змінюваною вартістю електроенергії у реальному часі для підвищення енергоефективності мікроенергетичних систем.

Методи. Системний підхід, системний аналіз, індуктивні технології моделювання, енергетичний менеджмент.

Результати. Розроблено метод децентралізованого динамічного планування використання енергоресурсів в мікроенергетичних системах і основні принципи побудови інтелектуальних систем управління енергоспоживанням локальних об’єктів, на основі яких користувач зможе контролювати рівень навантаження в реальному часі і оптимізувати витрати на електроенергію, що в свою чергу призведе до балансування мережі і підвищить енергоефективність її функціонування.

Висновки. Результати цього дослідження показують, що запропоновані принципи формування диспетчерсько-технологічних функцій можуть бути використані для удосконалення інтелектуальних систем управління в технологіях smart microgrid та ін.

 Завантажити повний текст! (англійською)

Ключові слова: мікроенергетичні мережі, локальний енергетичний об’єкт, поновлювальні джерела енергії, динамічне моделювання вартості електроенергії, інтелектуальна система управління, диспетчерсько-технологічні функції.

  Надійшла 14.03.2020