Член редколегії журналу

Кривий Сергій Лук’янович 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4231-0691

Scopus: 6507364579

Researcher ID: L-5823-2017Google Scholar,

Профіль науковця на порталіID: 0351092

Науковий ступінь, вчене звання: доктор фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики, професор по кафедрі інформаційні технології проектування.

Область наукових інтересів: дискретна математика, теорія автоматів, прикладна  математична логіка, мережі Петрі,  інформатика,  інформаційні технології

Тема докторської дисертації: «Ітеративні методи аналізу процедурних програм», 1998.

Місце роботи: Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Посада: професор кафедри інтелектуальних програмних систем факультету комп’ютерних наук та кібернетики

Освіта: Київський державний  університет  імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 1972 р.

Контактні дані: sl.krivoi@gmail.com

Публікації в Scopus та Web of Science (2015-2019)

  1. Крывый С.Л., Опанасенко В.Н. Разделение множества векторов с целыми  неотрицательными  координатами с использованием логических аппаратных средств. «Кибернетика и системный   анализ”. 2018. 54 (2). С.310-319..
  2. Крывый С.Л., Погорелый С.Д., Бойко Ю.В. и др.  Проектирование грид-структур на основе транзиционных сиcтем с обоснованием   правильности их функционирования.   «Кибернетика и системный анализ”. 2017. 53 (1). С.122-133.
  3. Палагин А.В., Опанасенко В.Н., Крывый С.Л. Green IT Engineering: Components, Networks and Systems Implementation“, chapter ‘’Resource and Enerdy Optimisation Oriented Development of FPGA-Based Adaptive Logical Networks for Classification Problem’’. Springer Verlag. 2016. pp. 195-218.