Управляющие системы и машины, №1, 2019, стаття 4

https://doi.org/10.15407/usim.2019.01.031
Зосімов В.В. Побудова загальної структури корпоративних веб-додатків. Управляющие системы и машины. 2019. № 1. С. 31-40.

Abstract on English.

УДК 004.9

В.В. Зосімов, канд. техн. наук, доцент кафедри комп’ютерних наук та прикладної математики, Миколаївський національний університет імені В.А.Ссухомлинського, вул. Нікольська, 24, 54030, м. Миколаїв, Україна, zosimovvv@gmail.com

ПОБУДОВА ЗАГАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ КОРПОРАТИВНИХ ВЕБ-ДОДАТКІВ

На основі аналізу структури та інформаційного вмісту корпоративних веб-ресурсів визначено їхню загальну
структуру. Результати дослідження є невід’ємним блоком розв’язання задачі розробки спеціалізованої онтології корпоративних веб-ресурсів, враховуючи особливості вітчизняного ринку розробки Інтернет-ресурсів.

Завантажити повний текст в PDF (українською).

Ключові слова: корпоративні веб-ресурси, видобування інформації, структура веб-ресурсів, веб-навігація, usability.

Надійшла 06.02.19