Управляющие системы и машины, №4, 2018, стаття 5

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2018.04.057
Коваленко О.С., Козак Л.М., Романюк О.О., Маресова Т.А., Ненашева Л.В., Финяк Г.І. Мобільні застосунки у структурі сучасних медичних інформаційних систем. Управляющие системы и машины. 2018. № 4. C. 57-69.

Abstract on English.

УДК  004.75+004.932.2:616

О.С. Коваленко, Л.М. Козак, О.О. Романюк,
Т.А. Маресова, Л.В. Ненашева,

Міжнародний науко-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ, 03187 

Г.І. Финяк, Нац. техн. ун-т України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, 03056, просп. Перемоги, 37

Мобільні застосунки у структурі сучасних медичних інформаційних систем

Надано аналіз завдань та можливих рішень щодо включення мобільних за стосунків в структуру медичних інформаційних систем. Описано структуру взаємозв’язків мобільних застосунків, орієнтованих на лікаря та пацієнта, яка об’єднує платформу Android та функціональні блоки: модуль підтримки прийнятті рішень, бази даних пацієнтів, лабораторних та інструментальних досліджень, бази даних лікарських препаратів та госпіталізації та блок оброблення статистичних даних.

Завантажити повний текст в PDF (українською).

Ключовi слова: цифрова медицина, мобільні додатки, медичні інформаційні системи, підтримка прийняття рішень лікарем, статистичні звіти.

Отримана 03.12.18