Управляющие системы и машины, №4, 2016, стаття 4

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2016.04.037
Мейтус В. Ю. Интеллектуализация систем управления предприятием. Управляющие системы и машины. 2016. № 4. C. 37-46.

Abstract on English.

УДК

Мейтус В.Ю., д.ф.-м.н., пр.н.с., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН і МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна, E-mail: vmeitus@gmail.com 

Інтелектуалізація систем управління підприємством

Розглянуто проблему побудови систем управління підприємством з використанням понять, пов’язаних з інтелектом першого рівня та інтелектуальними системами. Визначено класи відповідних задач. Запропоновано загальну схему подання знань для предметної області, заданої у вигляді топологічного простору. Розглянуто проблему створення інтелектуальної системи
управління підприємством і схема побудови такої системи.

Завантажити повний текст PDF (російською).

Ключови слова: інтелект, інтелектуальна система, інтелектуальне моделювання, система управління підприємством, знання.