Управляющие системы и машины, №5, 2016, стаття 7

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2016.02.058
Козин И. В., Кривцун Е. В. Моделирование однослойных и двухслойных трассировок. Управляющие системы и машины. 2016. № 2. C. 58-67.

Abstract on English.

УДК  519.87 

І.В. Козин, доктор фіз.-мат. наук, E-mail: ainc00@gmail.com,

O.В. Кривцун, аспірант, E-mail: kryvtsun@ukr.net,

Запорізький національний університет, вул. Жуковського, 66, к. Запоріжжя, 69600

Моделювання одношарових і двошарових трасувань

Запропоновано математичну модель багатошарового трасування на основі представлення трасування у вигляді допустимого слова в деякому скінченному алфавіті. Показано фрагментарну структуру задачі пошуку трасування мінімальної щільності. Наявність фрагментарної структури дозволяє використовувати стандартну еволюційну модель на перестановках для пошуку
наближених рішень.

Завантажити повний текст PDF ( російською).

Ключові слова: задача трасування, щільність трасування, комбінаторна оптимізація, фрагментарна структура, еволюційна модель.

Надійшла 22.01.2016