Управляющие системы и машины, №2, 2016, стаття 6

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2016.02.048
Трофимчук А.Н., Васянин В.А. Компьютерное моделирование иерархической структуры коммуникационной сети с дискретными многопродуктовыми потоками. Управляющие системы и машины. 2016. № 2. C. 48-57.

Abstract on English.

УДК 004.942

Трофимчук О.М., чл.-кор. НАН Украины, доктор технічних наук,

Васянін В.О., кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, E-mail: archukr@meta.ua

Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України, Київ, бульвар Чоколовський, 13, 03186, м. Київ, Україна

Комп’ютерне моделювання ієрархічної структури комунікаційної мережі з дискретними багатопродуктовими потоками

Запропоновано комп’ютерну технологію моделювання ієрархічної структури і схеми сортування потоків в комунікаційній мережі. Розглянуто принципи організації сортування і розподілу потоків в ієрархічній трирівневій мережі. Сформульовано математичну модель задачі і описано демонстраційну програму для її розв’язання, подано числовий приклад проектування автотранспортної мережі перевезень дрібних партій вантажів.

Завантажити повний текст PDF ( російською).

Ключові слова: моделювання, комп’ютерні технології, багатопродуктові потоки кореспонденцій, комунікаційні мережі, ієрархічні структури.

Надійшла 17.02.2016