Управляющие системы и машины, №6, 2016, стаття 9

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2016.06.073
Мороз О.Г. Перебірний алгоритм МГУА з генетичним пошуком оптимальної моделі. Управляющие системы и машины. 2016. № 6. C. 73-79.

Abstract on English.

УДК 681.5.015

О.Г. МОРОЗ, мол. наук. співр., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна, Moroz@ukr.net

Перебірний алгоритм МГУА з генетичним пошуком оптимальної моделі

Представлено архітектуру узагальненого ітераційного алгоритму методу групового урахування аргументів, окремими випадками
якого є алгоритми багаторядного та релаксаційного типів, а також різновиди ітераційно-комбінаторних алгоритмів. На основі запропонованої методики чисельного аналізу ефективності ітераційних алгоритмів виконано їх порівняльне дослідження і питання збіжності до істинної моделі.

Завантажити повний текст в PDF (російською).

Ключовi слова: комбінаторний алгоритм МГУА (КОМБІ), генетичний алгоритм, гібридний алгоритм МГУА.

Отримана 23.11.2016