Управляющие системы и машины, №6, 2016, стаття 4

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2016.06.034
Баркалов А.А., Титаренко Л.А., Визор Я.Е., Матвиенко А.В. Оптимальное кодирование состояний в совмещенном автомате.  Управляющие системы и машины. 2016. № 6. С. 34-39.

Abstract on English.

УДК 004.274

Баркалов Олександр Олександрович – д.т.н., Зеленогурський унт (Зелена Гура, Польща)
Тітаренко Лариса Олександрівна – д.т.н., Зеленогурський ун-т (Зелена Гура, Польща)
Візор Ярослав Євстахійович – к.т.н., ІК ім. В.М. Глушкова НАН України (Київ),
Матвієнко Олександр Володимирович – н.с., ІК ім. В.М. Глушкова НАН України (Київ).

Оптимальне кодування станів в суміщеному автоматі

Запропоновано метод синтезу суміщеного мікропрограмного автомата, орієнтований на НВІС типу FPGA. Метод дозволяє отримати схему з мінімальним числом елементів LUT та блоків EMB. Оптимізація досягається шляхом представлення кодів псевдоеквівалентних станів узагальненими інтервалами кодуючого простору. Наведено приклад синтезу з використанням запропонованого методу.
 
Завантажити повний текст в PDF (російською).
 
Ключові слова: суміщений автомат, FPGA, LUT, EMB, синтез, граф-схема алгоритму.

Надійшла 09.04.2016