Управляющие системы и машины, №4, 2017, стаття 3

Komnatska M.M., Bondarenko D.P. Intelligent Flight Control System Design for the Small UAV Based on the Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System.  Управляющие системы и машины. 2017. № 4. P. 24-31.

Abstract on English.

УДК 629.735.051’622  

Комнацька Марта Миколаївна – к.т.н., Нац. авіаційний ун-т, Київ, Україна, Email: martakomnatska@gmail.com;

Бондаренко Дмитро Петрович – студент, Нац. авіаційний ун-т, Київ, Україна, E-mail: neverpooh@gmail.com,

Синтез інтелектуальної системи керування польотом безпілотного літального апарату з використанням адаптивної нейро-нечіткої моделі

Розглянуто задачу синтезу системи керування польотом малого безпілотного літального апарату з елементами штучного інтелекту. Процедуру синтезу показано на прикладі керування повздовжнім рухом безпілотного літального апарату з використанням адаптивної нейро-нечіткої моделі.

Завантажити повний текст PDF (англійською).

Ключові слова: система управління польотом; нечітке управління; адаптивна нейро-нечітка система логічного виводу; метод градієнтного спуску; процедура зворотного розповсюдження помилки. 

  Надійшла: 18.07.2017