Управляющие системы и машины, №2, 2017, стаття 7

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2017.02.083
Бажан Л. И. Эволюция методов и моделей развития социально-экономических систем в период трансформации экономики. Управляющие системы и машины. 2017. № 2. C. 83-92.

Abstract on English.

УДК 621.513.8

Бажан Людмила Іванівна – к.т.н., зав. від., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН і МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна, E-mail: bazmil@ukr.net

Еволюція методів і моделей розвитку соціально-економічних систем в період трансформації економіки

Досліджено теоретико-методологічні засади стійкого розвитку соціально-економічних систем у період становлення ринкової економіки. Описано фактори зовнішнього середовища, що приводять ці системи в нерівноважний стан. Проведено аналіз еволюції в умовах невизначеності і ризику методів і моделей розвитку розглядуваних систем у період трансформації економіки.

Завантажити повний текст PDF (російською).

Ключові слова: соціально-економічна система, глобалізація, стійкість, нерівноважний стан. 

 
  Надійшла: 24.03.2017