Control Systems and Computers, N2-3, 2021, Стаття 1

Гриценко В.І.Бажан Л.І. Кваліметричний підхід до моделювання оцінки синергетичного ефекту функціонування транспортно-логістичної системи. Control Systems and Computers. 2021. № 2-3. С. 3-19.

УДК 007:330.341

В.І. Гриценко, член-кореспондент НАН України, директор,
Міжнародний науко-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03287, Україна, vig@irtc.org.ua

Л.І. Бажан, к.е.н, старш. наук. співроб., зав. відділом економіко-соціальних систем та ІТ, Міжнародний науко-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03287, Україна, bazmil@ukr.net

Кваліметричний підхід до моделювання оцінки синергетичного ефекту функціонування транспортно-логістичної системи

Цифрова економіка, яка є клієнтоорієнтованою, висуває на перший план забезпечення високої якості виконання послуг та процесів. Успішне вирішення цього завдання залежить від багатьох факторів, серед яких важливу роль відіграє оцінка якості виконання сервісу логістичних послуг транспортною системою.

Метою дослідження є розробка концепції забезпечення оцінки якості логістичних послуг на основі кваліметричного підходу для отримання сінергетичного ефекту функціонування транспортно-логістичної системи

Для вирішення поставленої проблеми запропоновано непараметричний метод DEA (Data Envelopment Analysis), який є високоінтелектуальним методом аналізу середовища функціонування з огляду на те, що його методологія базується на інтелектуальній технології бенчмаркінгу – порівняльного аналізу на основі еталонних показників (стандартів).

Для знаходження загальної оцінки ефективності функціонування транспортно-логістичної системи на основі методу DEA побудовані: модель оцінки ефективності входу (тобто використання ресурсів), орієнтованої на вхід (input), і модель оцінки ефективності виходу (тобто проходження обробленого матеріального потоку в транспортно-логістичної системи), орієнтованої на вихід (output). Розроблена на основі методу DEA модель дозволяє оцінювати транспортно-логістичну систему як стійку в деякому проміжку часу, використовуючи нормативну якість виконуваних логістичних послуг.

Завантажити повний текст в PDF (українською).

Ключові слова: логістична послуга, транспортно-логістична система, кваліметрія, синергія.

Надійшла 06.04.2021