Control Systems and Computers, N6, 2020, Стаття 7

https://doi.org/10.15407/csc.2020.06.064

Архангельська С.Л., Бучек П.М., Гирявець П.П., Перлов Є.Ф.  Способи створення мережевої інформаційної технології для оперативного телефонного зв’язку абонентів. Control Systems and Computers. 2020. № 6. С. 64-72.

УДК 004.9

С.Л. АРХАНГЕЛЬСЬКА, науковий співробітник, Міжнародний
науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та
МОН України, 03187, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 40,
dep125@irtc.org.ua

П.М. БУЧЕК, провідний інженер, Міжнародний науково-навчальний
центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України,
03187, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 40,
bpn@irtc.org.ua

П.П. ГИРЯВЕЦЬ, провідний інженер, Міжнародний науково-навчальний
центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України,
03187, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 40,
girovets@gmail.com

Є.Ф. ПЕРЛОВ, канд. техн. наук, старший науковий співробітник, Міжнародний
науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН
України, 03187, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 40, dep125@irtc.org.ua

Способи створення мережевої інформаційної технології для оперативного телефонного зв’язку абонентів   

Розглядаються способи створення мережі інформаційних технологій для оперативного телефонного зв’язку між абонентами, особливо у виробничій сфері, які дозволяють обмінюватися інформацією незалежно від їх місцезнаходження в момент передачі цієї інформації. Показано, що дійсно можливі реальні випадки, коли по будь-якій причині оперативний зв’язок тимчасово неможливий навіть з використанням сучасних систем, і тоді методи, що описані в даній статті, можуть прийти на допомогу.

Завантажити повний текст в PDF (українською).

Ключові слова: мережеві інформаційні технології, телефонний зв’язок, IP-телефонія, Інтернет, радіорелейна мережа, мобільний зв’язок.

Надійшла 10.06.20