Зміст № 4 (288), 2020

Тітул

Зміст. С. 1-2.

Пам’яті Президента Національної Академії Наук України академіка Бориса Євгеновича Патона. С. 3-4.

Фундаментальні проблеми Computer Science

Баркалов О.О., Тітаренко Л.О., Візор Я.Є., Матвієнко О.В. Синтез суміщеного автомата зі зменшенням площі нано-ПЛМ. C. 5-14.

Палагін О.В., Багацький В.О., Багацький О.В.  Новий підхід до визначення якості комунальних послуг. С. 15-23.

Інтеллектуальні інформаційні
технології та системи

Мейтус В.Ю., Морозова Г.П., Таран Л.Ю., Козлова В.П., Музалева В.О. «Розумне» підприємство – основні властивості та напрямки розвитку. С. 24-35.

Токова О.В. Застосування метода адаптивної фільтрації для задач моніторингу ливарного виробництва. С.36-54.

Pidnebesna H.A., Pavlov A.V., Stepashko V.S. Ontology-Based Approach to Development of Inductive Modeling Tools with the Intelligent Interface. C. 55-65.

Дискусія

Belik V.K. Quantum Computing and Quantum Computers: the Electron’s Trajectory Around the Nucleus in the Atom. С. 66-77.

Наші автори. C. 78-79.

Інструкція для авторів. C. 80.