Сontrol Systems and Computers, N3, 2020, Стаття 2

https://doi.org/10.15407/csc.2020.03.015

Rudenko O.G., Bezsonov O.O. ADALINE Robust Multistep Training Algorithm. Control Systems and Computers. 2020. № 3. C. 15-27.

УДК 004.852

О.Г. Руденко, д-р техн. наук, проф., зав. кафедрой информационных систем, Харьковский национальный экономический ун-т имени Семена Кузнеца, Харьков, 61166, пр. Науки, 9-а, Украина, oleg.rudenko@hneu.net

А.А. Безсоновд-р техн. наук, проф. кафедры информационных систем, Харьковский национальный экономический ун-т имени Семена Кузнеца, Харьков, 61166, пр. Науки, 9-а, Украинаoleksandr.bezsonov@hneu.net

Робастний багатокроковий алгоритм навчання АДАЛІНИ

У статті розглянуто багатокроковий алгоритм навчання АДАЛІНИ за використання в якості критерію навчання інформаційного критерію коррентропіі, визначені умови збіжності цього алгоритму і показано, що в сталому режимі одержана оцінка є незміщеною. Відзначено важливість вибору ширини Гауссова ядра, що впливає на швидкість збіжності алгоритмів оцінювання та помилку в сталому режимі, і вказано на доцільність розробки процедур адаптивної корекції ширини ядра.

Завантажити повний текст PDF (англійською).

Ключевые слова: алгоритм навчання АДАЛІНИ, інформаційний критерій коррентропіі, регуляризований алгоритм, збіжність, адаптивна корекція ширини ядра.

Поступила 14.06.2020.