Control Systems and Computers, N3, 2020, Стаття 6

https://doi.org/10.15407/csc.2020.03.060

Ходякова Г.В. Використання інформаційних технологій в розв’язанні задач комп’ютерної лінгвістики. Control Systems and Computers. 2020. № 3. С. 60-68.

УДК 004.9

Г.В. Ходякова, канд. пед. наук, доцент кафедри комп’ютерних наук і прикладної математики, Миколаївський національний ун-т  імені В.О. Сухомлинського, Миколаїв, вул. Шнеєрсона, 11, кв. 7, khodiakovagalina@gmail.com

Інформаційні технології у вирішенні задач комп’ютерної лінгвістики

У статті дається опис нової технології рішення деяких лінгвістичних задач шляхом використання популярних онлайн ресурсів і на основі порівняльного методу. Наводиться огляд популярних онлайн сервісів з обробки та аналізу тексту та приклади: семантичного аналізу тексту; обчислення частотних характеристик тексту, знаходження типологічних індексів Грінберга для даної мови, граматичного аналізу тексту, побудови семантичних графів та ін.

Завантажити повний текст PDF (українською).

Ключові слова: комп’ютерна лінгвістика, комп’ютерна обробка тексту, аналіз тексту, завдання лінгвістичного аналізу тексту.

Надійшла 05.01.2020